Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Archive

AdminKarelKrava

Author Since: 21. 6. 2021
Více vláhy a zeleně do měst a obcí – Dotační poradenství

Tvorba a obnova zelených a modrých prvků jsou hybatelé výzev a dotačních programů popsaných níže. Evropská unie se zavázala k plnění emisních závazků, agrolesnictví je jasným řešením klimatické změny a zadržení vody v krajině je životně důležité pro nás, přírodu a celkově biodiverzitu kolem nás. Níže předsta...

Přístupy k odpadovému hospodářství, třídění, recyklaci, vzniku a využitelnosti odpadu jsou momentálně z nejzávažnějších problémů, které naši planetu poslední dobou ohrožují. Stále se těmto oblastem ovšem nevěnuje dostatek pozornosti. Jednoduše, nejsou to úplně atraktivní témata. O to více by nás to ale mělo znep...

Zemědělská půda, biopásy, meziplodiny | Dotační poradenství

Sucho, eroze, pesticidy, monokultury či úbytek živočišných i rostlinných druhů. V krátkosti výpis zásadních problémů, proč česká půda již roky strádá. Období vydatných srážek střídají období zemědělského až hydrologického sucha. Pokud připočteme stále mírnější zimní období a minimální sněhovou pokrývku...

Do 17.12.2020 je pravděpodobně poslední šance zažádat o modernizaci či rozšíření obecního rozhlasu. Jste na tuto výzvu připraveni? Žádat mohou obce, města, kraje či městské části hl. města Praha Dotační titul na modernizaci rozhlasu pochází z evropských fondů a podporovaná aktivita přímo zní “Budován...

Sucho je rok od roku horší a na odchod se prozatím nechystá. Nejen na venkově, ale i v menších či větších městech se mu přesto můžeme celkem efektivně bránit. Měli bychom se vracet k tomu, co již dříve fungovalo a prospívalo naši krajině – tedy příroda samotná. Zelené střechy, zelené fasády, komunitní zahrady, měs...

Voda je v dnešní době pravděpodobně nejcennějším přírodním zdrojem na světe. Zároveň, přesto že je při okurkové sezoně vděčným tématem médií, ne každý si její omezené množství uvědomuje. Pravidelně vídáme plýtvání tímto přírodním zdrojem a sami jsme příčinou jejího nedostatku v podzemních vodách a zho...

Doba se mění, klimatické podmínky jsou nevyzpytatelné a “environmentální pojištění” nabírá na obrátkách. Většina z nás si pod tímto pojmem vybaví pojištění pro oblasti ekologické újmy, případně environmentálních rizik. Dnes již ale na trhu nalezneme více nástrojů a nabídka různých “environmentálních” po...

Přemýšlíte nad ideální cestou, jak zafinancovat Váš projekt? Žádáte si o dotace, ale zároveň potřebuje určitou částku zaúvěrovat? Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni připravit Vám pro projekty v oblastech životního prostředí vhodné financování. Nejsme bankovní institucí, ani finančními poradci, ale rádi V...

Jste nájemcem nestátních prostor a ještě jste stále nezažádali o podporu z programu “Covid – nájemné”? Hlídejte si termín! Zveřejněná výzva má nemálo podmínek a termín podání končí již 30. září! Nechcete se probírat všemi podmínkami, formalitami a podrobnostmi vyhlášené výzvy? Ozvěte se nám! Z...

Zásadní roli v boji s klimatickými změnami a znečištěním přírody hraje náš všeobecný přístup k energetice. Evropská unie si stanovila podíl spotřebované energie z obnovitelných zdrojů na úrovni minimálně 32% do roku 2030. Některé státy silně budují infrastrukturu a větrné, vodní či fotovoltaické elektrárny u nich...