Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Jak získat dotaci

Žádost o dotaci v několika jednoduchých krocích

Uvažujete nad podáním žádosti o dotaci a odrazuje vás složitě vypadající administrativa? Zejména pokud potřebujete zažádat jako osoba podnikající, nemáte čas na studování detailů a zasílání doplňujících dotazů příslušným institucím. Proto přinášíme základní body, kterých se můžete držet, když žádáte o dotaci.

 • Čím mám jako podnikatel začít, abych mohl o dotaci žádat?

  Podnikatelský záměr

  Věnujte pozornost a čas zpracování kvalitního podnikatelského záměru. Nejde přitom jen o nastudování obecných formalit, ale především o jeho smysluplnost z hlediska poskytovatele dotace. Měl by tedy mít významný přínos, ať už pro vaše podnikání, společnost či životní prostředí.

 • Podle čeho vyberu vhodný dotační program?

  Výběr dotačního programu

  Pokud máte v ruce solidní podnikatelský záměr, stačí vycházet z jeho cílů. Každý projekt by měl mít jasně stanovený záměr, na základě kterého lze zvolit ten nejvhodnější program. Výběr však neuspěchejte, neboť při chybném zažádání v jiném programu, který není kompatibilní s daným cílem, je bohužel šance na získání dotace nulová.

 • Jak se podává žádost o dotaci?

  Samotná žádost

  Dnes je již u většiny programů obvyklé, že je třeba žádost podat takzvaně „na první dobrou“, tedy v prvním kroku se všemi potřebnými přílohami. Právě v tom, jaké přílohy budete potřebovat, se jednotlivé programy liší. Na získání dokumentů si raději nechte časové okno několika měsíců. Taktéž si předem ověřte, že váš podnik splňuje veškeré podmínky potřebné již pro prvotní zažádání.

Working

Realizace projektu

Uveďte svou ideu v život

Dalším krokem po podání žádosti o dotaci je samotná realizace vašeho naplánovaného projektu. Je samozřejmě možné začít již od okamžiku podání žádosti o dotaci, obvyklejší ale je činit první kroky až ve chvíli, kdy žádost dostala zelenou od příslušného orgánu.

 • Dostanu peníze již po schválení žádosti?

  Peněžní prostředky z dotace

  Nikoli, peníze jsou ve většině případů vyplaceny až po ukončení projektu nebo jeho dílčí části a prověření, že byly splněny veškeré stanovené podmínky. Financovat tedy prozatím musíte z vlastních zdrojů nebo z úvěru.

 • Čeho bych se měl/a při realizaci držet?

  Podmínky realizace

  Pečlivě si přečtěte požadavky zvoleného programu. Dále věnujte pozornost dokumentu nazvanému Podmínky poskytnutí dotace. Zde jsou obsaženy pravidla týkající se uchovávání dokumentace, výběrových řízení, publicity a transparentnosti realizace, dodržování vytyčeného záměru a dalších oblastí. Při nedodržení podmínek může být dotace krácena nebo odebrána zcela.

 • Může na mě přijít nějaká kontrola?

  Kontrola dodržení podmínek

  Ano, a dokonce může přijít ještě v dlouhém období po proplacení projektu (10 let). Během realizace se tedy mějte na pozoru, důsledně se držte veškerých pravidel a vždy mějte při ruce originály všech dokumentů a odpovědnou osobu. Kontrola bude nahlášena předem spolu se seznamem požadovaných dokumentů a pravděpodobně se dostaví zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu anebo příslušného finančního úřadu.

Working

Po skončení projektu

Dokončením procesu ještě nejste v cíli

Projekt byl bez větších zádrhelů ukončen, ale úplně oddechnout si přesto zatím nemůžete. Čeká vás ještě splnění několika povinností a zajištění správného podání další dokumentace.

 • Jaké jsou mé povinnosti v souvislosti s dokončením projektu?

  Sepis dokumentů

  Poté, co jsou veškeré procesy řádně finalizovány, je třeba sepsat závěrečnou zprávu o realizaci. Ta by měla obsahovat popis průběhu a vývoje projektu, seznam výdajů, případné nedostatky či odchylky v rámci procesu a další údaje. Dále je ve vašem zájmu správně sepsat žádost o platbu.

 • Jak vlastně dostanu peníze?

  Finanční stránka věci

  Peníze dostanete na základě žádosti o platbu, zmíněné již výše. Jedná se o přehled veškerých finančních dokumentů, tedy faktur, objednávek, smluv, rozpočtů apod. Z tohoto důvodu je potřeba průběžně vést bezchybnou účetní evidenci. Lhůta pro podání je dvouměsíční od ukončení projektu. Peníze by měly dorazit do několika týdnů.

 • Co je to udržitelnost projektu?

  O udržitelnosti

  Informace k udržitelnosti najdete ve zvoleném programu a prakticky platí totéž, co při realizaci projektu – důsledně dodržujte veškeré podmínky, i když finance jsou již dávno na vašem účtu. Majetek, který jste díky dotaci získali, by měl nadále sloužit stanovenému účelu a měl by tedy zůstat ve vašem vlastnictví i užívání. Doba, po kterou toto musíte minimálně plnit, je obvykle 5 let od ukončení realizace.

Working

Je na vás informací a povinností příliš? Nemáte času nazbyt? Neváhejte vše svěřit do rukou nám. Odborníci s několikaletou praxí, klid a jistota v průběhu celého procesu.

Svou nezávaznou poptávku můžete zadat zde. Možná skončíme první konzultací a možná společně projdeme celým dotačním procesem.