Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Více vláhy a zeleně do měst a obcí

Více vláhy a zeleně do měst a obcí – Dotační poradenství

Tvorba a obnova zelených a modrých prvků jsou hybatelé výzev a dotačních programů popsaných níže. Evropská unie se zavázala k plnění emisních závazků, agrolesnictví je jasným řešením klimatické změny a zadržení vody v krajině je životně důležité pro nás, přírodu a celkově biodiverzitu kolem nás. Níže představujeme několik zajímavých investic, na které lze momentálně čerpat prostředky z národních a evropských fondů.

Celý článek a všechny tyto podpory jsou inspirovány územními samosprávnými celky, tj. obcemi ČR.

Výstavba a oprava nádrží za účelem zachytávání srážkové vody

Finanční prostředky z této výzvy lze čerpat až do výše 85% způsobilých nákladů a lze o ně žádat v termínu do 11. ledna 2021. Výstavba a oprava nádrží má blahodárný vliv na okolí. Vodní plocha v obci přispívá k lepšímu životu člověka a pomáhá okolní přírodě.

Akumulace srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně

Podpora až 85% je mířena na hospodaření se srážkovými vodami a jejich využitím namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Podpora končí 11. ledna 2021 a lze ji čerpat na podzemní a povrchové nádrže, vsakovací zařízení, retenční nádrže či zasakovací pásy. Vodu lze následně využívat např. na zalévání zeleně, její akumulaci formou nádrží a tím podpory okolní přírody či jako podporu vsakování do země.

Výměna nepropustných povrchů za propustné

Voda z nepropustných povrchů odtéká a musí se řešit kam s ní. Zářným příkladem jsou například parkoviště, ale patří sem i další zpevněné plochy. Propustné povrchy jsou řešením, které nahradí původní povrch a vsáknou vodu na daném konkrétním místě. Podporu lze čerpat do 11. ledna 2021 a až do výše 85% způsobilých nákladů.

Termíny uzavření výzev

převážně podzim/zima 2020/21

Zelené střechy

Až 85% způsobilých výdajů lze čerpat z dotační výzvy zaměřené na podporu zelených střech městských a obecních zástaveb. Zelené střechy přispívají k podpoře biodiverzity, snižují teplotu budovy, okolí, střecha je díky nim chladnější a samozřejmě izolují a zadržují vodu.

Parky, veřejná zeleň

K dnešnímu dni lze vybírat z několika výzev, z nichž některé končí až začátkem listopadu 2020. Výzvy cílí na náhradu drobných zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů, pořízení a rekonstrukce vodních prvků zpevněných ploch, zpracování územních a sídelních studií či zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parky, zahrady, sady, aleje, stromořadí a další). Součástí jsou i systémy drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu a jejich prostorové a funkční začlenění.

Rybníky, mokřady, vodní díla

Výzva mířící na obnovu nebo tvorbu vodních prvků (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží apod.) s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory diverzity. Termín uzavření této výzvy je 15.9.2020, ale lze předpokládat její blízké obnovení

Meze, remízy

Výzva mířící na obnovu nebo ekostabilizačních prvků v krajině jako jsou remízy, meze, zasakovací pásy, mělké příkopy apod. I tato výzva má termín uzavření stanoven na 15.9.2020, ale lze předpokládat její blízké obnovení.

Záhony, truhlíky

Součástí této výzvy, která končí 30.10.2020 jsou nákupy a instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace. Prostředky lze čerpat také na nadzemní záhony a truhlíky.

Rekonstrukce vodních prvků

Výzva končící k 30. říjnu 2020 podporuje pořízení a rekonstrukci vodních prvků zpevněných ploch. Z prostředků programu mohou být uhrazeny způsobilé výdaje až do výše 90%.

Studie

Součástí této výzvy je zpracování územních a sídelních studií z pohledu urbánní ekologie nebo ve volné krajině a prevence před negativními vlivy. V blízké době lze očekávat výzvu, která bude navazovat na realizaci prvků dle těchto územních a sídelních studií.

Výsadba stromů

Výzva končící 30.4.2021 cílí na výsadbu stromů na veřejně přístupných místech. Výše příspěvku se liší dle typu listnatého stromu. Součástí podpory je také pořízení technologie pro závlahu dle celkového počtu vysazovaných stromů. Prostředky lze čerpat až do 100% ze způsobilých výdajů.

Dotace na kůrovce

Jde o finanční příspěvek na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky. Každý vlastník či nájemce nestátního lesa má právo na kompenzaci ve výši 398Kč/m3 z nahodilé težby jehličnatého dříví, kterou musel po napadení stromů kůrovcem provést.

Pojďte do toho s námi! Nechceme žádné poplatky předem, nic nám až do obdržení dotace neplatíte a dostáváte od nás komplexní řešení na klíč! Vždy prověřujeme veškeré evropské, národní i krajské zdroje, vybíráme pro Vás nejvhodnější dotační program, vypracováváme podrobné žádosti a vše za klienta vyběháme. Mějte dotace bez starostí a pojďte do toho s námi!

Nezávazná poptávka

    Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

    Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.