Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Informace o dotaci

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (8.6.2, 15.kolo PRV)

Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách. Například jde o stroje, technologie a zařízení v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva.
Stav programu: Připravuje se

Příjem žádostí do:

Po termínu

Maximální výše:

2,500,000.00 Kč

Výše podpory:

až 50 %

Celková alokace:

80 000 000 Kč

Mám zájem o dotaci

Podmínky operace/záměru

Operace se zaměřuje na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.

V rámci žádosti o dotaci le mezi uznatelné náklady zařadit stroje, technologie, vybavení manipulačních skladů, pilnic, mokré sklady dříví, nákup pozemku, stavební úpravy a další investice vedoucí k efektivnímu zpracování dřeva.

Platné pro 15. kolo příjmu žádostí (termín příjmu žádostí 04. 10. 2022 – 25. 10. 2022).

Druh a výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů.
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 5 000 000 Kč na projekt.

Způsobilé výdaje

 • Stroje, technologie a zařízení v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva.
 • Mokré sklady dříví.
 • Související stavební úpravy maximálně do výše odpovídající 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Důležité informace

 • Proveditelnost projektu bude posuzována na základě splnění podmínky finančního zdraví žadatele. Podporuje se pouze zpracování dřeva do fáze výroby deskového řeziva (prkna, fošny), hraněného řeziva (hranoly, hranolky), polohraněného řeziva (trámy, polštáře, pražce), krajinového řeziva (krajinová prkna, krajiny), drobného řeziva (latě, lišty), kůlů, sloupů a přířezů z uvedených druhů řeziva, jejich sušení a impregnace. Nepodporuje se navazující výroba dřevěných palet a obalů, dílců pro stavební, nábytkové a umělecké truhlářství, dřevěných podlahovin a obkladů, dýh a překližek, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, dřevěné vlny, dřevoviny, papíru a celulózy.

Definice žadatele/příjemce dotace

 • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví* , které splňují definici mikro nebo malého podniku.
 • Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví.

* zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – držitel živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti v oboru/ části oboru: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; činnost odborného lesního hospodáře; nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů podle Přílohy 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Postup krok za krokem

 • Podání Žádosti o dotaci – nejpozději do 25.10.2022
 • Registrace Žádosti o dotaci – provádí RO SZIF
 • Doporučení Žádosti o dotaci – seznam Žádostí o dotaci doporučených k financování je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz nejpozději do 15. 11. 2022.
 • Doložení příloh k Žádosti o dotaci – nejpozději do 21. 2. 2023, do 18:00 hodin.
 • Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, kontrola přijatelnosti, hodnocení projektů a kontrola úplnosti dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení – v případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve SZIF žadatele k odstranění konkrétních nedostatků nejpozději do 27. 6. 2023, (tím není např. chybně či špatně provedený cenový marketing, výběrové řízení apod.)
 • Schválení Žádosti o dotaci
 • Zásobník projektů
 • Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, je žadatel vyzván k podpisu Dohody. Dohodu je žadatel povinen podepsat ve stanovené lhůtě;
 • Žádost o platbu – příjemce dotace je povinen předložit Žádost o platbu nejpozději v termínu stanoveném Dohodou, resp. Vyrozuměním o administraci Hlášení o změnách; za datum předložení Žádosti o platbu se považuje datum odeslání Žádosti o platbu přes Portál farmáře. Žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu a předložení Žádosti o platbu nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak); v případě podpisu Dohody po 30. 6. 2023 však nejpozději do 30. 6. 2025; 
 • Monitoring projektu.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Máme vyčleněný tým, který pracuje pouze na těchto dotacích. Garantujeme maximální kvalitu a rychlé vyřízení žádosti.
 • Jsme schopni klientům dodat celou zakázku na klíč. Tzn. můžeme vyřídit pouze administraci, ale zároveň můžeme pomoci s výběrovým řízením, cenovým marketingem a výběrem konečného dodavatele.
 • Vyřizujeme velké množství žádostí a díky tomu jsme se setkali s mnoha případy, u kterých nebylo na prvních pohled ze zveřejněných podmínek zcela zřejmé, jak postupovat. Díky našim klientům jsme se ke dnešku setkali snad se vším a vždy víme jak postupovat ke všeobecné spokojenosti.

Souhrnné PDF s podmínkami k tisku: odkaz zde.

Pokud budete mít na dotaci nárok, získáme Vám ji!

  Mám zájem o dotaci

  Zanechte mi na Vás číslo a já se Vám co nejdříve ozvu.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Kam dál?

  Zajímáte se o životní prostředí? Plánujete výměnu kotle či budování rybníka? Budeme rádi, když se nám ozvete. Zaměřením naší firmy jsou dotace s přesahem do životního prostředí. Nejčastěji jde o dotace spravované MMR či SFŽP. Napište nám, zavolejte a projdeme spolu veškeré možné varianty.

   Nezávazná poptávka

   Rádi byste získali dotaci na zemědělskou činnost, obnovu lesa či výstavbu rybníka? Nebo přemýšlíte o dotacích podporující Vaše podnikání jako jsou dotace na vybavení firmy, dotace na fotovoltaiku, na digitalizaci či dotace na zaměstnance?

   Získání dotačních prostředků je nejdostupnější za dalekou historii. Za přispění strukturálních fondů, Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a dalších, přichází do České republiky nejvyšší alokace finančních prostředků v dějinách!

   Ať už chcete dotace pro sebe, obec či podnik, každému nabízíme konzultaci zdarma. Využijte formulář vpravo a napište nám. Obratem se ozveme zpět! Reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.