Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Dotace na lesy: Příspěvky na hospodaření v lesích pro období 2021–2027

Dotace na lesy: Příspěvky na hospodaření v lesích pro období 2021–2027

Harmonogram dotací lesnického průmyslu prošel v uplynulých letech značnou obnovou. Dostupné dotační programy myslí na údržbu lesa, nákup lesnické techniky, podporu dřevozpracujících provozoven a mnohé další.

Nabídka dotačních programů pro období 2021–2027

Potřebujete-li žádat o dotace na lesy, v nabídce jsou následující programy:

  • Finanční podpora na hospodaření v lesích
  • Finanční podpora na vybrané činnosti hospodaření v lesích
  • Program rozvoje venkova (PRV)
  • Národní dotační program MŽP
  • Národní síť Místních akčních skupin (MAS)
 

Finanční podpora na hospodaření v lesích

Pro většinu žadatelů bude hrát prim tento program, který je dotován státem. Finanční příspěvky se budou soustřeďovat například na:

  • Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese (soustřeďování dříví lanovkou v lese; soustřeďování dříví koněm v lese; soustřeďování dříví vyvážením v lese; štěpkování nebo drcení klestu; soustřeďování dříví železným koněm v lese
  • Na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (mezi klienty populární zřizování nových oplocenek, dále přirozená a umělá obnova, první či opakovaná atd.
  • Na ochranu lesa (asanace vytěženého dřeva; seštěpkování dřevin poškozených suchem, lýkožroutem či václavkou smrkovou)
  • Vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů


Výše dotace se vždy odvíjí od velikosti obhospodařované plochy.

Finanční podpora na vybrané činnosti hospodaření v lesích

Krajské dotace se soustředí na specifické kraje, které potřebují pomoc například s těžbou kůrovcových stromů, s výsadbou nových stromů a ochranou lesa.

Program rozvoje venkova (PRV)

V rámci tohoto programu bude možné získat dotace pro rozvoj lesa a na nákup lesnické techniky (traktory, vyvážečka, železný kůň, štěpkovač atd.). Konkrétně jde například o:

  • Zalesňování zemědělské půdy – přeměna půd s nízkým retenčním potenciálem. Založení lesního porostu omezuje vodní eroze a další degradační procesy. Díky efektivnějšímu pohlcování skleníkových plynů toto opatření podporuje snížení emisí.
  • Obnova lesů po kalamitách – obnova lesních porostů, které byly poškozeny přírodními katastrofami (především větrné, abiotické).
  • Obnova lesních cest – zlepšení lesní infrastruktury a vybudování dostatečně husté sítě lesních cest. Cesty budou navíc budovány šetrně s ohledem na ochranu lesa.
 

Národní dotační program MŽP

Konkrétně jde o Program obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), který slouží k financování opatření v českých lesích souvisejících s klimatickými změnami. Je určen širokému okruhu žadatelů.

Národní síť Místních akčních skupin (MAS)

Místní akční skupiny (MAS) představují další možnost zisku dotace pro vlastníky lesů.

Dotace na lesy? Jdu do toho!

Dotací na lesy je v současné době opravdu mnoho. Abyste se nemuseli trápit tím, jaký program je pro Vás nejvhodnější, nabízíme Vám pomocnou ruku. Společně pro Vás vybereme ten nejvhodnější dotační program – ať už potřebujete zafinancovat novou techniku, nebo chcete investovat do výsadby.

  Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

  Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.