Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Informace o dotaci

Podpora (dotace) úroků z úvěru na stroje, technologie a zvířata do zemědělství (PGRLF)

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěrů pro podnikatele, kteří plánují investice v zemědělství. Např. stroje, technologie, zvířata či nemovitosti. Podnikatelé čerpají dotace na část úroků, které musí hradit bance.
Stav programu: Připravuje se

Příjem žádostí do:

Brzy doplníme

Maximální výše:

0

Výše podpory:

Brzy doplníme

Celková alokace:

0 Kč

Mám zájem o dotaci

Účel a podporované aktivity

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěrů poskytnutých komerčními subjekty zemědělským podnikatelům na jejich budoucí investice.

Z tohoto programu podnikatelé čerpají dotace na výraznou část úroků, které musí hradit bance.

Tento program bývá otevřen převážnou část roku. Nicméně je třeba si hlídat kdy se jaké přílohy a dokumenty dokládají.

Předmět podpory

Dotace části úroků z Úvěrů na zemědělské investice. Např.

 • Investice na nákup zejména této techniky do zemědělské prvovýroby, a to i včetně příslušenství: adaptér ke sklízecí mlátičce, balící stroj na slámu a seno, brány rotační a diskové, cisterna, čistička obilí, dojící automat, drtič hrud, dusač senáže a siláže, fekální cisterna, kejdovač, kompaktor, krmný vůz, kultivátor, kypřič, lis, manipulátor, mulčovač, nahrnovač, nástavba, nastýlací vůz, návěs, nosič nástaveb, obraceč, odplevelovač, osečkovač, ovíjecí stroj, plnič silážních vaků, pluh, podmítač, postřikovač, provzdušňovač, překopávač kompostu, přepravník, přívěs, půdní fréza, půdní válec, rosič, rotavátor, rozdružovač, rozmetadlo, řezačka, sazeč, sběrací vůz, secí kombinace, senážní vůz, separátor, shrnovač, sklízecí mlátička, sklízeč, smyk, stroj na aplikaci kejdy, stroj na přípravu půdy, stroj na sběr kamene, teleskopický nakladač, traktor, traktorový tahač, tvarovač záhonů, vykusovač siláže a senáže, vyorávač, žací lišta, žací mačkač, žací stroj.
 • Investice na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských závodech, které souvisejí se zemědělskou prvovýrobou. Vylepšením nemovitého majetku se rozumí taková úprava, která má charakter technického zhodnocení dle zákona č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nákup půdy je způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud nepřevýší 10% z celkových způsobilých nákladů investice souvisí s výstavbou, pořízením nebo vylepšením nemovitého majetku.
 • Investice na nákup plemenných zvířat;
 • podrobněji zde.

Druh a výše dotace

Výše dotace je variabilní, nicméně v průměru dosahuje výše cca 3.5% p.a. U mladých zemědělců do 40 let věku je možno podporu ještě o 1% p.a. navýšit.

Definice žadatele

Žadatel je zemědělským podnikatelem, který je zemědělským prvovýrobcem a není podnikem v obtížích. 

Zároveň v případě investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda musí být Žadatel řazen do kategorie „Aktivní zemědělec“.

Výše dotace

Pokud bude Váš podnikatelský projekt podpořen, aktuálně se “kompenzační” sazby pohybují ve výši 3,5 p.a.. Velmi orientační příklady podpor při úvěrech na 5 let, mohou vypadat např. takto:

Další podmínky

 • Podpora se neposkytuje v případech, že realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru byla zahájena před podáním žádosti o poskytnutí Podpory. 
 • Žadatel je povinen nejpozději do dvou měsíců od registrace žádosti doložit na Fond úvěrovou smlouvu
 • Podpora se neposkytuje na kontokorentní a revolvingové Úvěry a na úhradu závazků vyplývajících z leasingových smluv

Povinné přílohy, postup

 • Vyplnění a podání elektronické žádosti, včetně všech příloh a čestných prohlášeních (např. se dokládá podnikatelský záměr).
 • Po zaregistrování žádosti Žadatel požádá Banku o poskytnutí Úvěru a v případě kladného stanoviska Banky, nejpozději však do dvou měsíců od registrace žádosti o poskytnutí Podpory, doručí Fondu originál nebo úředně ověřenou kopii platné a účinné smlouvy o Úvěru.
 • Realizace investice uvedené v Podnikatelském záměru nesmí být zahájena před podáním žádosti o poskytnutí Podpory
 • Fond provede analýzu žádosti, Podnikatelského záměru, smlouvy o Úvěru a dalších Fondem vyžadovaných příloh předložených Žadatelem. V případě, že Fond Podporu schválí, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory. O jiném rozhodnutí je Žadatel písemně informován. 
 • Fond poskytuje Podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Máme vyčleněný tým, který pracuje pouze na těchto dotacích. Garantujeme maximální kvalitu a rychlé vyřízení žádosti.
 • Jsme schopni klientům dodat celou zakázku na klíč. Tzn. můžeme vyřídit pouze administraci, ale zároveň můžeme pomoci s výběrem a zajištěním konečného dodavatele úvěru.
 • Vyřizujeme velké množství žádostí a díky tomu jsme se setkali s mnoha případy, u kterých nebylo na prvních pohled ze zveřejněných podmínek zcela zřejmé, jak postupovat. Díky našim klientům jsme se ke dnešku setkali snad se vším a vždy víme jak postupovat ke všeobecné spokojenosti.


Pokud budete mít na podporu/dotaci nárok, pomůžeme Vám ji získat!

  Mám zájem o dotaci

  Zanechte mi na Vás číslo a já se Vám co nejdříve ozvu.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Kam dál?

  Zajímáte se o životní prostředí? Plánujete výměnu kotle či budování rybníka? Budeme rádi, když se nám ozvete. Zaměřením naší firmy jsou dotace s přesahem do životního prostředí. Nejčastěji jde o dotace spravované MMR či SFŽP. Napište nám, zavolejte a projdeme spolu veškeré možné varianty.

   Nezávazná poptávka

   Rádi byste získali dotaci na zemědělskou činnost, obnovu lesa či výstavbu rybníka? Nebo přemýšlíte o dotacích podporující Vaše podnikání jako jsou dotace na vybavení firmy, dotace na fotovoltaiku, na digitalizaci či dotace na zaměstnance?

   Získání dotačních prostředků je nejdostupnější za dalekou historii. Za přispění strukturálních fondů, Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a dalších, přichází do České republiky nejvyšší alokace finančních prostředků v dějinách!

   Ať už chcete dotace pro sebe, obec či podnik, každému nabízíme konzultaci zdarma. Využijte formulář vpravo a napište nám. Obratem se ozveme zpět! Reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.