Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Informace o dotaci

Podpora (dotace) pojištění plodin a hospodářských zvířat (PGRLF)

Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění plodin a hospodářských zvířat. V zásadě jde o podporu, kdy fond dotuje výši uhrazeného pojistného pojišťovnám až do výše 65% roční platby.
Stav programu: Připravuje se

Příjem žádostí do:

Brzy doplníme

Maximální výše:

0

Výše podpory:

až 65 %

Celková alokace:

0 Kč

Mám zájem o dotaci

Účel a podporované aktivity

Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění.

V zásadě jde o podporu, kdy fond dotuje výši pojistného, které podnikatelé/žadatelé uhradí pojišťovnám. A to až do výše 65% roční uhrazené platby pojistného.

Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Příjem žádostí bude zahájen ke dni 1. 1. Příslušného roku.

Předmět podpory

Podpora se poskytuje pěstitelům na pojištění speciálních a ostatních plodin a chovatelům na pojištění hospodářských zvířat.

Uvedeným pojištěním plodin se rozumí pojištění plodin na ztráty způsobené přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy či škůdci rostlin. 

Uvedeným pojištěním hospodářských zvířat se rozumí pojištění hospodářských zvířat na ztráty způsobené chorobami zvířat, přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy.

Druh a výše dotace

c1) Podpora pěstiteli na úhradu pojištění speciálních plodin v rozmezí od 35% do 65%. Speciálním plodinami se rozumí např. réva vinná, chmel, ovoce (meruňky, jablka, hrušky, …), jahody, brambory a cukrová řepa, zelenina, okrasné rostliny a léčivé, aromatické a kořenové rostliny, přadné rostliny (len a konopí) a produkce trav a jetelovin pěstovaných na semeno.

c2) Podpora pěstiteli na úhradu nákladů pojištění ostatních plodin v rozmezí od 10% do 50%.

c3) Podpora chovateli na úhradu nákladů pojištění hospodářských zvířat v rozmezí od 25 do 50%.

Po ukončení přijímání žádostí o podporu Fond provede ekonomické vyhodnocení všech žádostí a dle finančního plánu stanoví v procentech výši podpory pro Příslušný rok.

Definice žadatele

Žadatelem je podnikatel podnikající v zemědělské výrobě, je malým nebo středním podnikem, je zemědělským prvovýrobcem, je bezdlužný vůči státu nebo dalším institucím a není podnikem v obtížích.

Zároveň žadatel podal žádost poskytnutí finanční podpory pojištění před úhradou pojistného pro příslušný rok.

A zároveň na své jméno sjednal smluvní pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat na ztráty způsobené riziky a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za pojištění plodin nebo hospodářských zvířat za Příslušný rok.

Povinné přílohy, postup

 • Žadatel je povinen předložit kompletně vyplněnou žádost o podporu pojištění včetně příloh (např. pojistná smlouva vč. soupisu pojištěných plodin/zvířat apod.).
 • Potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie) o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek) se dokládají dodatečně, nejpozději však ke dni 30. 10. Příslušného roku.

Další podmínky

 • Finanční podporu pojištění poskytne Fond Žadateli, který sjednal pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má Fond uzavřenou smlouvu o spolupráci. Kterákoliv pojišťovna se může obrátit na Fond s žádostí o uzavření smlouvy o spolupráci.
 • Pojistné na Příslušný rok nesmí být uhrazeno před podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory pojištění pro Příslušný rok. Podpora náleží na pojistné uhrazené do termínu ukončení příjmu žádostí tj. do 30. 10. Příslušného roku.
 • Plodiny: Nepříznivými klimatickými jevy se rozumí nepříznivé povětrnostní podmínky jako mráz, bouře a krupobití, námraza, silný nebo dlouhotrvající déšť, sucho a další nepříznivé klimatické podmínky. Přírodní pohromou se rozumí zemětřesení, laviny, sesuvy půdy a záplavy, tornáda a požáry v přírodě přirozeného původu. Škůdci rostlin se rozumí všechny druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo patogenů, škodlivé rostlinám nebo rostlinným produktům.
 • Hosp. zvířata: Nepříznivými klimatickými jevy se rozumí nepříznivé povětrnostní podmínky jako mráz, bouře a krupobití, námraza, silný nebo dlouhotrvající déšť, sucho a další nepříznivé klimatické podmínky. Přírodní pohromou se rozumí zemětřesení, laviny, sesuvy půdy a záplavy, tornáda a požáry v přírodě přirozeného původu.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Máme vyčleněný tým, který pracuje pouze na těchto dotacích. Garantujeme maximální kvalitu a rychlé vyřízení žádosti.
 • Jsme schopni klientům dodat celou zakázku na klíč. Tzn. můžeme vyřídit pouze administraci, ale zároveň můžeme pomoci se s výběrem a zajištěním konečného dodavatele pojištění.
 • Vyřizujeme velké množství žádostí a díky tomu jsme se setkali s mnoha případy, u kterých nebylo na prvních pohled ze zveřejněných podmínek zcela zřejmé, jak postupovat. Díky našim klientům jsme se ke dnešku setkali snad se vším a vždy víme jak postupovat ke všeobecné spokojenosti.


Pokud budete mít na podporu/dotaci pojištění nárok, pomůžeme Vám ji získat!

  Mám zájem o dotaci

  Zanechte mi na Vás číslo a já se Vám co nejdříve ozvu.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Kam dál?

  Zajímáte se o životní prostředí? Plánujete výměnu kotle či budování rybníka? Budeme rádi, když se nám ozvete. Zaměřením naší firmy jsou dotace s přesahem do životního prostředí. Nejčastěji jde o dotace spravované MMR či SFŽP. Napište nám, zavolejte a projdeme spolu veškeré možné varianty.

   Nezávazná poptávka

   Rádi byste získali dotaci na zemědělskou činnost, obnovu lesa či výstavbu rybníka? Nebo přemýšlíte o dotacích podporující Vaše podnikání jako jsou dotace na vybavení firmy, dotace na fotovoltaiku, na digitalizaci či dotace na zaměstnance?

   Získání dotačních prostředků je nejdostupnější za dalekou historii. Za přispění strukturálních fondů, Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a dalších, přichází do České republiky nejvyšší alokace finančních prostředků v dějinách!

   Ať už chcete dotace pro sebe, obec či podnik, každému nabízíme konzultaci zdarma. Využijte formulář vpravo a napište nám. Obratem se ozveme zpět! Reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.