Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Informace o dotaci

Podpora (dotace) pojištění lesních porostů (PGRLF)

Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného lesních porostů. V zásadě jde o podporu, kdy fond dotuje výši uhrazeného pojistného pojišťovnám až do výše 50% roční platby.
Stav programu: Připravuje se

Příjem žádostí do:

Brzy doplníme

Maximální výše:

0

Výše podpory:

až 50 %

Celková alokace:

0 Kč

Mám zájem o dotaci

Účel a podporované aktivity

Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného lesních porostů.

V zásadě jde o podporu, kdy fond dotuje výši pojistného, které podnikatelé/žadatelé uhradí pojišťovnám. A to až do výše 50% roční uhrazené platby pojistného.

Příjem žádostí je zpravidla zahájen ke dni 1. 1. příslušného roku..

Předmět podpory

Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Druh a výše dotace

Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného lesních porostů až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů pro příslušný rok.

Po ukončení přijímání žádostí o podporu Fond provede ekonomické vyhodnocení všech žádostí a dle finančního plánu stanoví v procentech výši podpory pro Příslušný rok. Finanční prostředky se poskytují žadateli převodem na bankovní účet uvedený v Žádosti o podporu pojištění z Fondu nejpozději do 60 dnů od doručení platné a účinné smlouvy na Fond.

Definice žadatele

Žadatel je je fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa. Zároveň je podnikatelem nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí a na své jméno sjednal smluvní pojištění lesních porostů proti rizikům a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za pojištění lesních porostů na příslušný rok. Žadatel nemá nedoplatky vůči státu a dalším institucím a splňuje podmínky de minimis.

Další podmínky

Finanční podporu pojištění poskytne Fond Žadateli, který sjednal pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má Fond uzavřenou smlouvu o spolupráci. Kterákoliv pojišťovna se může obrátit na Fond s žádostí o uzavření smlouvy o spolupráci.

 

Povinné přílohy, postup

 • Žadatel je povinen předložit kompletně vyplněnou žádost o podporu pojištění včetně příloh (např. pojistná smlouva vč. soupisu pojištěných plodin/zvířat apod.).
 • Kopie listu vlastnictví nebo dokladu o nájmu (pachtu) či výpůjčce lesního majetku, tj. nájemní smlouva, smlouva pachtovní, smlouva o výpůjčce.
 • Bezdlužnost.
 • Doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek) je možné doložit dodatečně, nejpozději však k 30. 10. Příslušného roku.
 • Potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie) o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok (na předepsaném formuláři.) je možné doložit dodatečně, nejpozději však k 30. 10. Příslušného roku

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Máme vyčleněný tým, který pracuje pouze na těchto dotacích. Garantujeme maximální kvalitu a rychlé vyřízení žádosti.
 • Jsme schopni klientům dodat celou zakázku na klíč. Tzn. můžeme vyřídit pouze administraci, ale zároveň můžeme pomoci se s výběrem a zajištěním konečného dodavatele pojištění.
 • Vyřizujeme velké množství žádostí a díky tomu jsme se setkali s mnoha případy, u kterých nebylo na prvních pohled ze zveřejněných podmínek zcela zřejmé, jak postupovat. Díky našim klientům jsme se ke dnešku setkali snad se vším a vždy víme jak postupovat ke všeobecné spokojenosti.

Pokud budete mít na podporu/dotaci pojištění nárok, pomůžeme Vám ji získat!

  Mám zájem o dotaci

  Zanechte mi na Vás číslo a já se Vám co nejdříve ozvu.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Kam dál?

  Zajímáte se o životní prostředí? Plánujete výměnu kotle či budování rybníka? Budeme rádi, když se nám ozvete. Zaměřením naší firmy jsou dotace s přesahem do životního prostředí. Nejčastěji jde o dotace spravované MMR či SFŽP. Napište nám, zavolejte a projdeme spolu veškeré možné varianty.

   Nezávazná poptávka

   Rádi byste získali dotaci na zemědělskou činnost, obnovu lesa či výstavbu rybníka? Nebo přemýšlíte o dotacích podporující Vaše podnikání jako jsou dotace na vybavení firmy, dotace na fotovoltaiku, na digitalizaci či dotace na zaměstnance?

   Získání dotačních prostředků je nejdostupnější za dalekou historii. Za přispění strukturálních fondů, Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a dalších, přichází do České republiky nejvyšší alokace finančních prostředků v dějinách!

   Ať už chcete dotace pro sebe, obec či podnik, každému nabízíme konzultaci zdarma. Využijte formulář vpravo a napište nám. Obratem se ozveme zpět! Reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.