Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Informace o dotaci

Obnova lesních porostů po kalamitách (8.4.1, 15.kolo PRV)

Podpora je poskytována na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochranu založených lesních porostů.
Stav programu: Připravuje se

Příjem žádostí do:

Po termínu

Maximální výše:

40,000,000.00 Kč

Výše podpory:

až 100 %

Celková alokace:

165 000 000 Kč

Mám zájem o dotaci

Podmínky operace/záměru

Podpora je zaměřena na obnovu produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami abiotické povahy, tedy klimatickými a dalšími faktory (bořivý vítr, mokrý sníh, požár, sucho apod.) a vybranými biotickými činiteli (houbové patogeny – nekróza jasanu (Hymenoscyphus fraxineus / anamorfní stádium Chalara fraxinea), Phytophthora sp., kloubnatka smrková (Gemmamyces piceae) na smrku ztepilém; hmyzí škůdci – ponravy chrousta obecného (Melolontha melolontha) a chrousta maďalového (Melolontha hippocastani), bekyně mniška (Lymantria monacha), ploskohřbetky na smrku (Cephalcia sp.); hrabošovití hlodavci).

Podpora je poskytována na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochranu založených lesních porostů. 

Platné pro 15. kolo příjmu žádostí (termín příjmu žádostí 04. 10. 2022 – 25. 10. 2022).

Způsobilé výdaje

Výdaje lze spolufinancovat, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny v období, které zahrnuje dva kalendářní roky před rokem, ve kterém je podána Žádost o dotaci a dobu do podání Žádosti o platbu* . Část výdajů projektu, na které může být poskytnuta dotace, musí být uhrazena až po podání Žádosti o dotaci, tzn., že není možné celý projekt realizovat před podáním Žádosti o dotaci.

Například je-li Žádost o dotaci podána v říjnu 2022, pak jsou výdaje způsobilé, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny v období od data 1. 1. 2020 do data podání Žádosti o platbu (nejpozději však do 30. 6. 2025).

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace: 

 • Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci.
 • Příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy).
 • Umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách (s výjimkou sadby a síje smrku ztepilého (Picea abies) při obnově lesních porostů po kalamitách způsobených suchem); u umělé obnovy sadbou je uznatelným výdajem nejvýše minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro dřevinu – dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 456/2021 Sb.. 
 • Ochrana založených porostů v rámci realizace projektu (např. oplocenky, individuální ochrana, chemická ochrana proti zvěři).

Definice žadatele/příjemce dotace

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků,
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.

Druh a výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 100 % způsobilých výdajů.
Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 75 000 Kč na projekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 40 000 000 Kč na projekt. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 400 000 000 Kč za období 2014–2020.

 Postup krok za krokem

 • Podání Žádosti o dotaci – nejpozději do 25.10.2022
 • Registrace Žádosti o dotaci – provádí RO SZIF
 • Doporučení Žádosti o dotaci – seznam Žádostí o dotaci doporučených k financování je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz nejpozději do 15. 11. 2022.
 • Doložení příloh k Žádosti o dotaci – nejpozději do 21. 2. 2023, do 18:00 hodin.
 • Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, kontrola přijatelnosti, hodnocení projektů a kontrola úplnosti dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení – v případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve SZIF žadatele k odstranění konkrétních nedostatků nejpozději do 27. 6. 2023, (tím není např. chybně či špatně provedený cenový marketing, výběrové řízení apod.)
 • Schválení Žádosti o dotaci
 • Zásobník projektů
 • Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, je žadatel vyzván k podpisu Dohody. Dohodu je žadatel povinen podepsat ve stanovené lhůtě;
 • Žádost o platbu – příjemce dotace je povinen předložit Žádost o platbu nejpozději v termínu stanoveném Dohodou, resp. Vyrozuměním o administraci Hlášení o změnách; za datum předložení Žádosti o platbu se považuje datum odeslání Žádosti o platbu přes Portál farmáře. Žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu a předložení Žádosti o platbu nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak); v případě podpisu Dohody po 30. 6. 2023 však nejpozději do 30. 6. 2025; 
 • Monitoring projektu.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Máme vyčleněný tým, který pracuje pouze na těchto dotacích. Garantujeme maximální kvalitu a rychlé vyřízení žádosti.
 • Jsme schopni klientům dodat celou zakázku na klíč. Tzn. můžeme vyřídit pouze administraci, ale zároveň můžeme pomoci s výběrovým řízením, cenovým marketingem a výběrem konečného dodavatele.
 • Vyřizujeme velké množství žádostí a díky tomu jsme se setkali s mnoha případy, u kterých nebylo na prvních pohled ze zveřejněných podmínek zcela zřejmé, jak postupovat. Díky našim klientům jsme se ke dnešku setkali snad se vším a vždy víme jak postupovat ke všeobecné spokojenosti.
 

Souhrnné PDF s podmínkami k tisku: odkaz zde.

Pokud budete mít na dotaci nárok, získáme Vám ji!

  Mám zájem o dotaci

  Zanechte mi na Vás číslo a já se Vám co nejdříve ozvu.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Kam dál?

  Zajímáte se o životní prostředí? Plánujete výměnu kotle či budování rybníka? Budeme rádi, když se nám ozvete. Zaměřením naší firmy jsou dotace s přesahem do životního prostředí. Nejčastěji jde o dotace spravované MMR či SFŽP. Napište nám, zavolejte a projdeme spolu veškeré možné varianty.

   Nezávazná poptávka

   Rádi byste získali dotaci na zemědělskou činnost, obnovu lesa či výstavbu rybníka? Nebo přemýšlíte o dotacích podporující Vaše podnikání jako jsou dotace na vybavení firmy, dotace na fotovoltaiku, na digitalizaci či dotace na zaměstnance?

   Získání dotačních prostředků je nejdostupnější za dalekou historii. Za přispění strukturálních fondů, Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a dalších, přichází do České republiky nejvyšší alokace finančních prostředků v dějinách!

   Ať už chcete dotace pro sebe, obec či podnik, každému nabízíme konzultaci zdarma. Využijte formulář vpravo a napište nám. Obratem se ozveme zpět! Reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.