Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Informace o dotaci

Jednorázová podpora (dotace) pro zemědělce na jejich provoz (PGRLF)

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí jednorázové podpory/dotace pro zemědělce na jejich provoz. Poskytnuté finanční prostředky jsou určeny ke snížení jistiny provozního úvěru.
Stav programu: Připravuje se

Příjem žádostí do:

Brzy doplníme

Maximální výše:

250,000.00 Kč

Výše podpory:

až 50 %

Celková alokace:

0 Kč

Mám zájem o dotaci

Účel a podporované aktivity

Podporou se rozumí poskytnutí finančních prostředků určených na snížení jistiny provozního úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství.

V zásadě jde o jednorázovou dotaci, která může být stanovena až do výše 50% již uzavřeného provozního úvěru.

Tento program reaguje na aktuální situaci na trhu, kdy mají zemědělci stíženy podnikatelské podmínky. Pokud bude situace na trhu nepříznivá, lze očekávat opakování tohoto či jiného obdobného programu.

Předmět podpory

Jednorázová podpora/dotace na snížené provozního úvěru pro firmy podnikající v potravinářství.

Předmětem, účelem a cílem podpory“ je dočasně snížit provozní náklady a eliminovat negativní dopady na hospodářství zemědělských podniků vyvolané agresí Ruska vůči Ukrajině. Tato situace aktuálně ohrožuje životaschopnost podniků v oblasti zemědělské prvovýroby v důsledku působení dočasně vysokých cen energií, hnojiv, krmiv a dalších vstupních nákladů.

Druh a výše dotace

Prostředky, které budou z toho programu uvolněny slouží na úhradu nesplacené jistiny provozního úvěru u banky. Maximální výše Podpory poskytnuté Žadateli může činit 250 000 Kč a zároveň maximálně 50 % z nesplacené výše jistiny Úvěru uvedené v Potvrzení o nesplacené výši jistiny Úvěru vystaveném bankou.

Definice žadatele

Žadatel je zemědělským podnikatelem, který je zemědělským prvovýrobcem a uzavřel v roce .. (většinou rok předcházející žádosti) s PGRLF smlouvu o poskytnutí podpory v některém z programů PGRLF nebo mu byla v roce … (většinou rok předcházející žádosti) ze strany PGRLF vyplacena podpora ze smlouvy o poskytnutí podpory v některém z programů PGRLF, a zároveň je malým nebo středním podnikem.

Další podmínky

 • Žadatel je povinen nejpozději do 1 měsíce od podání Žádosti doložit PGRLF kopii úvěrové smlouvy včetně všech případných dodatků.
 • Žadatel je povinen nejpozději do 6 měsíců od podání Žádosti doložit PGRLF originál Potvrzení o nesplacené výši jistiny Úvěru vystaveném Bankou. Stav nesplacené výše jistiny Úvěru nesmí být vystaven (potvrzen Bankou) k datu předcházejícímu podání Žádosti. Doložení tohoto dokumentu je jednou z podmínek pro výplatu Podpory.
 • Na Úvěr nesmí být současně poskytnuta jiná veřejná podpora (viz čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie), ani podpora v režimu de minimis.

Povinné přílohy, postup

 • Vyplnění a podání elektronické žádosti, včetně všech příloh a čestných prohlášeních.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Máme vyčleněný tým, který pracuje pouze na těchto dotacích. Garantujeme maximální kvalitu a rychlé vyřízení žádosti.
 • Jsme schopni klientům dodat celou zakázku na klíč. Tzn. vyřídíme kompletní administraci a zajistíme potřebné doklady a přílohy.
 • Vyřizujeme velké množství žádostí a díky tomu jsme se setkali s mnoha případy, u kterých nebylo na prvních pohled ze zveřejněných podmínek zcela zřejmé, jak postupovat. Díky našim klientům jsme se ke dnešku setkali snad se vším a vždy víme jak postupovat ke všeobecné spokojenosti.


Pokud budete mít na podporu/dotaci nárok, pomůžeme Vám ji získat!

  Mám zájem o dotaci

  Zanechte mi na Vás číslo a já se Vám co nejdříve ozvu.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Kam dál?

  Zajímáte se o životní prostředí? Plánujete výměnu kotle či budování rybníka? Budeme rádi, když se nám ozvete. Zaměřením naší firmy jsou dotace s přesahem do životního prostředí. Nejčastěji jde o dotace spravované MMR či SFŽP. Napište nám, zavolejte a projdeme spolu veškeré možné varianty.

   Nezávazná poptávka

   Rádi byste získali dotaci na zemědělskou činnost, obnovu lesa či výstavbu rybníka? Nebo přemýšlíte o dotacích podporující Vaše podnikání jako jsou dotace na vybavení firmy, dotace na fotovoltaiku, na digitalizaci či dotace na zaměstnance?

   Získání dotačních prostředků je nejdostupnější za dalekou historii. Za přispění strukturálních fondů, Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a dalších, přichází do České republiky nejvyšší alokace finančních prostředků v dějinách!

   Ať už chcete dotace pro sebe, obec či podnik, každému nabízíme konzultaci zdarma. Využijte formulář vpravo a napište nám. Obratem se ozveme zpět! Reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.