Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Informace o dotaci

Jednorázová dotace až 50% a zvýhodněný úvěr na hospodaření v lesích (PGRLF)

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí jednorázové podpory/dotace do výše až 50% na investice související s hospodařením v lesích (např. nákup strojů), a zároveň získání zvýhodněného úvěru.
Stav programu: Připravuje se

Příjem žádostí do:

Brzy doplníme

Maximální výše:

10,000,000.00 Kč

Výše podpory:

až 50 %

Celková alokace:

0 Kč

Mám zájem o dotaci

Účel a podporované aktivity

V tomto programu jsou podporovány zejména investice do strojního zařízení a vybavení pro hospodaření v lese nebo pro lesní školkařskou činnost, přičemž podporovaná investice musí vést ke snížení výrobních nákladů nebo zlepšení a dalšímu rozvinutí produkce podniku příjemce podpory.

V zásadě jde o jednorázovou dotaci do výše až 40%, a zároveň zajištění zvýhodněného úvěru na danou investici.

Programy tohoto typu bývají otevírány nepravidelně, většinou v období červen – říjen, je třeba si zveřejnění hlídat.

Předmět podpory

Jednorázová podpora/dotace do výše až 50%, a zároveň získání zvýhodněného úvěru na investice na hospodaření v lesích.

Druh a výše dotace

Primárně jde o poskytnutí zvýhodněného úvěru, nicméně malým a středním podnikatelům je nabídnuti i varianta, kdy se jim v zápětí až 50% úvěru “odpustí”.

Pro žadatele to znamená ideální kombinaci, kdy nejdříve dostanou zvýhodněný úvěr na celou investici a následně jim je ihned 50% z tohoto úvěru odpuštěno/zadotováno. Ve výsledku to je velmi podobné 50% dotaci, pro žadatele jde o ideální kombinaci “jednorázový příspěvek + zvýhodněný úvěr”.

Doba splatnosti Úvěru na investice je max. 15 let. Úvěr lze poskytnout ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. 

Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje administrátor Programu v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb, přičemž její výše vychází ze základní sazby založené na ročních sazbách peněžního trhu a z úvěrové marže stanovené podle ratingové kategorie klienta a kvality zajištění. Aktuální výše základních úrokových sazeb je vždy zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele Programu.

Snížení jistiny, výše jednorázového příspěvku

Malí a střední podnikatelé mohou zažádat o mimořádné splacení jistiny až do výše 50% z poskytnutého úvěru (maximálně 20 tis EUR či 50 tis EUR). V zásadě jde pouze o jinou formu dotace, kdy žadatel obdrží na svůj podnikatelský projekt 50% výdajů.

Definice žadatele

Žadatel je podnikatelem, obcí či dobrovolným svazkem obcí, není státním podnikem; nemá nedoplatky vůči státu a dalším institucím, a pokud chce i 50% příspěvek – nevyčerpal podporu de minimis.

Zároveň žadatel  musí splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 • je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, který hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu či protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy; nebo
 • provozuje lesní školkařskou činnost; nebo
 • je podnikatelem, který se zabývá uvedenými v CZ-NACE 2.10, 2.20, 2.40, nebo odpovídajícími činnostmi, které má zapsány v živnostenském rejstříku.

Další podmínky

Účelem Úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví je pořízení investičního majetku (dlouhodobý hmotný majetek), který souvisí s lesním hospodářstvím. Úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení) nemovitého majetku. Úroky z Úvěru budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení Úvěru.

Povinné přílohy, postup

 • Vyplnění a podání elektronické žádosti, včetně všech příloh a čestných prohlášeních.
 • Žadatelé vedoucí účetnictví doloží účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů vč. příloh za poslední 2 roky (pokud mají uzavřeno a již podnikali) a aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, k datu podání žádosti.
 • Žadatelé vedoucí daňovou evidenci doloží přiznání k dani z příjmu vč. příloh za poslední 2 roky (pokud mají uzavřeno a již podnikali) a aktuální stav příjmů a výdajů a evidenci majetku za aktuální období. Zároveň žadatelé doloží i formulář potřebný pro vyhodnocení kreditní kvality.
 • Podnikatelský záměr obsahující popis projektu nebo činnosti.
 • Potvrzení o bezdlužnosti
 • Cenová nabídka na pořizovanou investici
 • Kopii o schválení LHP nebo kopii protokolu o převzetí LHO.
 • Kopii listu vlastnictví nebo doklad o nájmu, pachtu či výpůjčce.


Žádat mohou i žadatelé, kteří podnikají méně než 2 roky, pouze budou dokládat lehce odlišné přílohy.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Máme vyčleněný tým, který pracuje pouze na těchto dotacích. Garantujeme maximální kvalitu a rychlé vyřízení žádosti.
 • Jsme schopni klientům dodat celou zakázku na klíč. Tzn. vyřídíme kompletní administraci a zajistíme potřebné doklady a přílohy.
 • Vyřizujeme velké množství žádostí a díky tomu jsme se setkali s mnoha případy, u kterých nebylo na prvních pohled ze zveřejněných podmínek zcela zřejmé, jak postupovat. Díky našim klientům jsme se ke dnešku setkali snad se vším a vždy víme jak postupovat ke všeobecné spokojenosti.


Pokud budete mít na podporu/dotaci nárok, pomůžeme Vám ji získat!

  Mám zájem o dotaci

  Zanechte mi na Vás číslo a já se Vám co nejdříve ozvu.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Kam dál?

  Zajímáte se o životní prostředí? Plánujete výměnu kotle či budování rybníka? Budeme rádi, když se nám ozvete. Zaměřením naší firmy jsou dotace s přesahem do životního prostředí. Nejčastěji jde o dotace spravované MMR či SFŽP. Napište nám, zavolejte a projdeme spolu veškeré možné varianty.

   Nezávazná poptávka

   Rádi byste získali dotaci na zemědělskou činnost, obnovu lesa či výstavbu rybníka? Nebo přemýšlíte o dotacích podporující Vaše podnikání jako jsou dotace na vybavení firmy, dotace na fotovoltaiku, na digitalizaci či dotace na zaměstnance?

   Získání dotačních prostředků je nejdostupnější za dalekou historii. Za přispění strukturálních fondů, Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a dalších, přichází do České republiky nejvyšší alokace finančních prostředků v dějinách!

   Ať už chcete dotace pro sebe, obec či podnik, každému nabízíme konzultaci zdarma. Využijte formulář vpravo a napište nám. Obratem se ozveme zpět! Reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.