Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Informace o dotaci

Jednorázová dotace až 40% a zvýhodněný úvěr pro zemědělce (PGRLF)

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí jednorázové podpory/dotace pro zemědělce do výše až 40% a investice související se zemědělskou prvovýrobou (např. nákup strojů), a zároveň získání zvýhodněného úvěru.
Stav programu: Připravuje se

Příjem žádostí do:

Brzy doplníme

Maximální výše:

10,000,000.00 Kč

Výše podpory:

až 40%

Celková alokace:

0 Kč

Mám zájem o dotaci

Účel a podporované aktivity

V tomto programu je podporováno pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou přičemž podporovaná investice musí vést ke snížení výrobních nákladů nebo zlepšení a dalšímu rozvinutí produkce zemědělského prvovýrobce (např. nákup strojů a technologií).

V zásadě jde o jednorázovou dotaci do výše až 40%, a zároveň zajištění zvýhodněného úvěru na danou investici.

Programy tohoto typu bývají většinou otevřeny 2x ročně, převážně únor/březen a říjen/listopad. Je důležité si termíny otevření těchto programů hlídat.

Předmět podpory

Jednorázová podpora/dotace do výše až 40%, a zároveň získání zvýhodněného úvěru na investice v zemědělství.

Druh a výše dotace

Primárně jde o poskytnutí zvýhodněného úvěru, nicméně malým a středním podnikatelům je nabídnuti i varianta, kdy se jim v zápětí až 40% úvěru “odpustí”.

Pro žadatele to znamená ideální kombinaci, kdy nejdříve dostanou zvýhodněný úvěr na celou investici a následně jim je ihned 40% z tohoto úvěru odpuštěno/zadotováno. Ve výsledku to je velmi podobné 40% dotaci, pro žadatele jde o ideální kombinaci “jednorázový příspěvek + zvýhodněný úvěr”.

Doba splatnosti Úvěru na investice je max. 15 let. Úvěr lze poskytnout ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. 

Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje administrátor Programu v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb, přičemž její výše vychází ze základní sazby založené na ročních sazbách peněžního trhu a z úvěrové marže stanovené podle ratingové kategorie klienta a kvality zajištění. Aktuální výše základních úrokových sazeb je vždy zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele Programu.

Snížení jistiny, výše jednorázového příspěvku

Malí a střední podnikatelé mohou zažádat o mimořádné splacení jistiny až do výše 30% z poskytnutého úvěru, resp 40% u začínajících podnikatelů. Maximální částka, o kterou může být jistina snížena (jednorázový příspěvek) je 400.000 Kč. V zásadě jde pouze o jinou formu dotace, kdy žadatel obdrží na svůj podnikatelský projekt až 40% výdajů a na zůstatkovou část zvýhodněný úvěr.

Definice žadatele

Žadatel je podnikatelem, který se zabývá zemědělskou prvovýrobou, je malým a středním podnikem, není podnikem v obtížích a nemá nedoplatky vůči státu a dalším institucím.

Zároveň žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, musí dosahovat příjmů ze zemědělské výroby alespoň ve výši 25 % z celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu splácení Úvěru.

Další podmínky

V tomto programu je podporováno pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce zemědělského prvovýrobce. Úvěr nesmí být použit na nákup (pořízení) nebo vylepšení nemovitého majetku, nákup nebo výsadbu jednoletých rostlin nebo na nákup zvířat, nákup zemědělských výrobních práv, platebních nároků, drenážní práce a investice za účelem dodržování norem Evropské unie. Nákup sadbového materiálu pro výsadbu vinic na základě povolení pro novou výsadbu je podporovanou investicí v rámci tohoto programu. 

Úroky z Úvěru budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení Úvěru.

Povinné přílohy, postup

 • Vyplnění a podání elektronické žádosti, včetně všech příloh a čestných prohlášeních.
 • Žadatelé vedoucí účetnictví doloží účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů vč. příloh za poslední 2 roky (pokud mají uzavřeno a již podnikali) a aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, k datu podání žádosti.
 • Žadatelé vedoucí daňovou evidenci doloží přiznání k dani z příjmu vč. příloh za poslední 2 roky (pokud mají uzavřeno a již podnikali) a aktuální stav příjmů a výdajů a evidenci majetku za aktuální období. Zároveň žadatelé doloží i formulář potřebný pro vyhodnocení kreditní kvality.
 • Podnikatelský záměr obsahující popis projektu nebo činnosti.
 • Potvrzení o bezdlužnosti
 • Cenová nabídka na pořizovanou investici
 • Žadatel, který pořizuje sadbový materiál pro výsadbu vinic na základě povolení pro novou výsadbu, předkládá kopii rozhodnutí o povolení pro novou výsadbu
 •  

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Máme vyčleněný tým, který pracuje pouze na těchto dotacích. Garantujeme maximální kvalitu a rychlé vyřízení žádosti.
 • Jsme schopni klientům dodat celou zakázku na klíč. Tzn. vyřídíme kompletní administraci a zajistíme potřebné doklady a přílohy.
 • Vyřizujeme velké množství žádostí a díky tomu jsme se setkali s mnoha případy, u kterých nebylo na prvních pohled ze zveřejněných podmínek zcela zřejmé, jak postupovat. Díky našim klientům jsme se ke dnešku setkali snad se vším a vždy víme jak postupovat ke všeobecné spokojenosti.


Pokud budete mít na podporu/dotaci nárok, pomůžeme Vám ji získat!

  Mám zájem o dotaci

  Zanechte mi na Vás číslo a já se Vám co nejdříve ozvu.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Kam dál?

  Zajímáte se o životní prostředí? Plánujete výměnu kotle či budování rybníka? Budeme rádi, když se nám ozvete. Zaměřením naší firmy jsou dotace s přesahem do životního prostředí. Nejčastěji jde o dotace spravované MMR či SFŽP. Napište nám, zavolejte a projdeme spolu veškeré možné varianty.

   Nezávazná poptávka

   Rádi byste získali dotaci na zemědělskou činnost, obnovu lesa či výstavbu rybníka? Nebo přemýšlíte o dotacích podporující Vaše podnikání jako jsou dotace na vybavení firmy, dotace na fotovoltaiku, na digitalizaci či dotace na zaměstnance?

   Získání dotačních prostředků je nejdostupnější za dalekou historii. Za přispění strukturálních fondů, Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a dalších, přichází do České republiky nejvyšší alokace finančních prostředků v dějinách!

   Ať už chcete dotace pro sebe, obec či podnik, každému nabízíme konzultaci zdarma. Využijte formulář vpravo a napište nám. Obratem se ozveme zpět! Reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.