Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Zemědělské dotace: O co mohou žádat zemědělci na období 2021–2027

Nabídka dotačních titulů pro zemědělce je velice pestrá poptávka. Strukturu a přerozdělování financí v rámci jednotlivých programů má pod palcem MZe (Ministerstvo zemědělství) spolupracující se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Na své si tak přijdou včelaři, chovatelé hospodářských zvířat, pěstitelé plodin a další žadatelé. Pro většinu žadatelů bude smysluplný program PRV, ale existuje celá řada dalších.

Nabídka dotačních titulů pro zemědělce je velice pestrá poptávka. Strukturu a přerozdělování financí v rámci jednotlivých programů má pod palcem MZe (Ministerstvo zemědělství) spolupracující se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Na své si tak přijdou včelaři, chovatelé hospodářských zvířat, pěstitelé plodin a další žadatelé. Pro většinu žadatelů bude smysluplný program PRV, ale existuje celá řada dalších.

Jaký mají zemědělské dotace smysl

Abyste získali lepší představu o tom, na co vše lze zemědělské dotace v praxi využít, přinášíme několik příkladů:

 • Výsadba sadů
 • Zavedení kapkové závlahy (sady)
 • Zpracování zemědělských produktů
 • Uvádění zemědělských produktů na trh
 • Nákup strojů s nižší energetickou náročností
 • Budování zemědělských staveb
 • Agroturistika, diverzifikace příjmu zemědělců
 • Rozšiřování základního stáda hospodářských zvířat
 • Efektivnější a šetrnější hospodaření s půdou
 

Základní přehled zemědělských dotací (orientační období 2021–2027)

Zatím není konkrétně uvedeno, na jak dlouhý časový rámec se bude platnost zemědělských dotací vztahovat, ale lze očekávat, že se bude jednat o období 2021–2027.

 • Přímé platby pro zemědělce
 • Program rozvoje venkova (PRV)
 • Operační program rybářství
 

Přímé platby pro zemědělce

Tento program spadá pod správu SZIF a jedná se o nejvyužívanější způsob dotací mezi zemědělci. Poskytuje podporu například začínajícím mladým zemědělcům a dodává finanční prostředky regionům v těžké situaci. Také z něj mohou čerpat žadatelé dodržující postupy šetrné k životnímu prostředí (režim Greening).

Program rozvoje venkova (PRV)

PRV poskytuje dotace na zaměřené především na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství. Zabývá investicemi pro konkurenceschopnost, inovací zemědělských podniků a krajinnou infrastrukturou. Jako specifické cíle programu můžeme uvést podporu agroturistiky, investice do nezemědělských činnosti, zahájení činnosti mladých zemědělců, investice do zemědělských podniků či investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (OZE).

Operační program rybářství

Strategický program speciálně pro rybáře. Cílem tohoto programu investice do recirkulačních zařízení, zvýšení produkce a zvýšení podílu zpracovaných ryb.

Jsem zemědělec a mám zájem o dotaci

Abyste dosáhli na zemědělské dotace, je potřeba splnit několik podmínek. Máte-li zájem, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat. Probereme vše potřebné a vyberete pro Vás vhodný dotační program – ať už jste včelar, vinař nebo chováte skot. O veškerou administrativu a zařizování se postaráme.

  Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

  Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.