Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Dotace pro začínající zemědělce

Jistě je evidentní, že zemědělská činnost zejména menších podnikatelů je oborem, který je nezbytný a zaslouží si jistou úroveň podpory ze strany státu i Evropské unie. Zejména mladí zemědělci nemají jednoduchou startovní pozici, protože zemědělská činnost vyžaduje tvrdou práci, vyšší počáteční investice, zkušenosti a také trochu toho štěstí co se týče podmínek, které nastavuje příroda a které jsou proměnlivé a nepředvídatelné. Nyní tedy v krátkosti představíme, co se takovým mladým a nadějným zemědělcům vlastně nabízí a jak se k financím skrz administrativní bludiště dostat.

Kam by měla dotace plynout

Dotace pro začínající zemědělce má poměrně široké možnosti. V programu Program rozvoje venkova a opatření týkající se zahájení činnost mladých zemědělců, jsou akceptována využití pro zemědělské stavby a technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu, pořízení nemovitých věcí, zemědělských strojů, zvířat, sadby a osiva nebo třeba krmiv, hnojiv a jiných prostředků k pěstování rostlin. Zkrátka téměř ke všemu, co začínající zemědělec může potřebovat.

Dotace byla v minulosti poskytována v rámci Programu rozvoje venkova a lze očekávat další podporu i do budoucna. Výzva bývá vypisována v nepravidelných intervalech. Spravujícím orgánem je Státní zemědělský intervenční fond, sem je tedy možné směřovat i případné doplňující dotazy.

Kdo je vlastně takovým začínajícím zemědělcem?

Začínajícím zemědělcem ve smyslu uvedené dotace je fyzická osoba mezi 18. a 41. rokem věku se základní zemědělskou kvalifikací či očekávající v dohledné době dosažení takové kvalifikace. Ve vedení zemědělského podniku či na vlastní noze jako OSVČ se zároveň musí pro splnění podmínek ocitnout poprvé, což je zjevné již z obsaženého slova „začínající“. Zpravidla je akceptována zemědělská historie do délky trvající max. 24 měsíců před datem podání žádosti o dotaci.

Začínající zemědělec by též měl do podnikání vstupovat již s alespoň minimální produkcí. Zde se může jednat např. o kombinaci zemědělské půdy, hospodářských zvířat apod. V době podání žádosti musí být dodržena podmínka splnění tzv. minimální produkce. Zda se na tuto hodnotu žadatel dostane se zjišťuje nezávazným vyplněním s tím související vzorové tabulky (počet obhospodařovaných hektarů, počet hospodářských zvířat atd.).

Co je potřeba

K získání dotace je samozřejmě vedle žádosti potřeba předložit také příslušnou dokumentaci. Zde se jedná zejména o podnikatelský plán na několik let od okamžiku podpisu dohody stvrzující poskytnutí dotace. Tento dokument doporučujeme nezanedbat, neboť na základě něj je pro posuzující orgány zjevné, jak s dotací bude do budoucna naloženo. Pokud je žádost a přílohová dokumentace v pořádku, pak vyplacení dotace probíhá ve dvou fázích:

 • 50 % objemu dotace vyplaceno po schválení žádosti,
 • 50 % objemu vyplaceno po ukončení dvou let od schválení žádosti.

Celková částka dotace v minulosti činila 45 000 Eur, což je cca 1 200 000 Kč.

Pomůžeme s papírováním i praktickými kroky

Pokud se pohybujete v zemědělství a teprve získáváte zkušenosti, jsme tu pro vás. Soustřeďte se na vedení svého podniku a všechno ostatní nechte na nás. Zjistíme informace, sestavíme ve spolupráci dokumentaci a projdeme s vámi veškerými peripetiemi dotačního procesu. Ať už máte zájem o dotaci pro zemědělce či jakoukoli jinou, jsme si jisti takřka v každé situaci. Pokud chcete vědět více či si prostě jen popovídat o vašich plánech do budoucna, napište nám a zavoláme zpět.

Jaký mají zemědělské dotace smysl

Abyste získali lepší představu o tom, na co vše lze zemědělské dotace v praxi využít, přinášíme několik příkladů:

 • Výsadba sadů
 • Zavedení kapkové závlahy (sady)
 • Zpracování zemědělských produktů
 • Uvádění zemědělských produktů na trh
 • Nákup strojů s nižší energetickou náročností
 • Budování zemědělských staveb
 • Agroturistika, diverzifikace příjmu zemědělců
 • Rozšiřování základního stáda hospodářských zvířat
 • Efektivnější a šetrnější hospodaření s půdou
 

Základní přehled zemědělských dotací (orientační období 2021–2027)

Zatím není konkrétně uvedeno, na jak dlouhý časový rámec se bude platnost zemědělských dotací vztahovat, ale lze očekávat, že se bude jednat o období 2021–2027.

 • Přímé platby pro zemědělce
 • Program rozvoje venkova (PRV)
 • Operační program rybářství
 

Přímé platby pro zemědělce

Tento program spadá pod správu SZIF a jedná se o nejvyužívanější způsob dotací mezi zemědělci. Poskytuje podporu například začínajícím mladým zemědělcům a dodává finanční prostředky regionům v těžké situaci. Také z něj mohou čerpat žadatelé dodržující postupy šetrné k životnímu prostředí (režim Greening).

Program rozvoje venkova (PRV)

PRV poskytuje dotace na zaměřené především na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství. Zabývá investicemi pro konkurenceschopnost, inovací zemědělských podniků a krajinnou infrastrukturou. Jako specifické cíle programu můžeme uvést podporu agroturistiky, investice do nezemědělských činnosti, zahájení činnosti mladých zemědělců, investice do zemědělských podniků či investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (OZE).

Operační program rybářství

Strategický program speciálně pro rybáře. Cílem tohoto programu investice do recirkulačních zařízení, zvýšení produkce a zvýšení podílu zpracovaných ryb.

Jsem zemědělec a mám zájem o dotaci

Abyste dosáhli na zemědělské dotace, je potřeba splnit několik podmínek. Máte-li zájem, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat. Probereme vše potřebné a vyberete pro Vás vhodný dotační program – ať už jste včelar, vinař nebo chováte skot. O veškerou administrativu a zařizování se postaráme.

  Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

  Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.