Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

MŠMT Můj klub přechází na Národní sportovní agenturu

Jedna z nejdůležitějších sportovních dotací v roce přechází od podzimu 2020 pod správu Národní sportovní agentury. Jste již přichystáni na podání žádostí o dotace z programu Můj klub 2020? Nově bude vše podáváno elektronicky, významnou roli bude hrát Rejstřík sportu a včasné a formálně bezchybné podání žádosti.

Pokusíme se vám ve zkratce shrnout nejzásadnější informace. V prvé řadě je potřeba uvést, že žádat o dotaci jde pouze do 9. listopadu 2020 a dle našeho názoru bude hrát významnou roli právě čas. Jde o kolovou nesoutěžní výzvu, zpravidla tedy rozhoduje čas a formální stránka žádosti. Získané příspěvky mohou dosahovat až 100% celkových nákladů uvedených na žádostech, přičemž k úhradě nákladů musí dojít nejpozději do 31. ledna 2022.

Účelem výzvy je podpora činnosti SK/TJ v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže od 3 do 23 let a zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Jak již bylo uvedeno, žádost se podává elektronicky a významnou roli zde hraje Rejstřík sportu. Každý z žadatelů by zde měl být registrovaný, měl by zde mít uvedeny veškeré náležitosti týkající se jeho organizace, jeho členů a profil mít ověřený. Oprávněným žadatelem je spolek, pobočný spolek a ústav podle zákona č. 89/2012 Sb.. Žádat tedy nemohou např. s.r.o., a.s., příspěvkové organizace obcí a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a jiné. Oprávněný žadatel musí splňovat např. činnost uskutečňující v oblasti sportu, musí mít stanovenou minimální výši příspěvku alespoň 100 Kč na sportovce a být zároveň klubem či tělovýchovnou (tělocvičnou) jednotou.

Mezi způsobilé mohou patřit (stručný výpis): náklady na zabezpečení sportovní a servisní funkce organizace; osobní náklady zaměstnanců (vč. DPP a DPČ); náklady na trenérské, zdravotní a výživové služby; náklad na spotřební materiál; nájemné prostor; standardní pojištění; cestovné a startovné; náklady na ubytování; vybavení drobným majetkem do 40 tis. Kč, vybavení nehmotným majetkem do 60 tis. Kč; a mnoho dalších uznatelných nákladů.

A jakou výši mohou organizace očekávat? Dle věku a počtu tréninkových jednotek se sportovci od 3 do 23 let seřadí do 6 kategorií. Na tyto kategorie je potom uplatňován rozdílný koeficicient od 625 Kč do 3 750 Kč a ten je vynásoben počtem sportovců v dané kategorii.

Např. organizace má 20 sportovců v přípravce (3 – 5 let) trénujících 1x týdně, 25 mladších žáků (6 – 10 let) trénujících 2x týdně, 30 starších žáků až dorostenců (11 – 17 let) trénujících 2x týdně a 30 sportovců nad 18 let trénujících 2x týdně, bude výpočet následující: 20 x 625 + 25 x 2 500 + 30 x 3750 + 30 x 2500 = 262 500 Kč. V takovém případě má organizace nárok na příspěvek ve výši 262 500 Kč a tento příspěvek musí během následujícího roku využít na náklady organizační, servisní, trenérské, materiální a jiné.

Ale pozor, všechny náklady je potřeba zpětně dokládat. Zároveň je potřeba si pohlídat správnost čestných prohlášeních, plných mocí, formalit v Rejstříku sportu, dokládaných informací v žádosti, správnosti účelů, vyúčtování dotací a dalších.

Do této výzvy vstupujeme po hlavě. Rádi poradíme, obratem zavoláme zpět a v případě zájmu za vás žádost též vypracujeme. Využijte kontaktní formulář níže a my se ozveme zpět.

Nezávazná poptávka

    Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

    Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.