Dotace na výměnu zdroje vytápění až 110 000 Kč! Stihněte podat žádost včas! Chci vědět víc

Australia

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu na klíč pro firmy i domácnosti, včetně kompletní instalace do 3-4 měsíců!

  • Project costMaximální výše dotace: 10,000,000.00 Kč

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí jednorázové podpory/dotace do výše až 50% na investice související s hospodařením v lesích (např. nákup strojů), a zároveň získání zvýhodněného úvěru.

  • Project costMaximální výše dotace: 10,000,000.00 Kč

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí jednorázové podpory/dotace pro zemědělce do výše až 40% a investice související se zemědělskou prvovýrobou (např. nákup strojů), a zároveň získání zvýhodněného úvěru.

  • Project costMaximální výše dotace: 10,000,000.00 Kč

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí jednorázové podpory/dotace pro zemědělce na jejich provoz. Poskytnuté finanční prostředky jsou určeny ke snížení jistiny provozního úvěru.

  • Project costMaximální výše dotace: 250,000.00 Kč

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí jednorázové podpory/dotace pro potravináře na jejich provoz. Poskytnuté finanční prostředky jsou určeny ke snížení jistiny provozního úvěru.

  • Project costMaximální výše dotace: 1,250,000.00 Kč

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěrů pro podnikatele, kteří plánují investice v zemědělství. Např. stroje, technologie, zvířata či nemovitosti. Podnikatelé čerpají dotace na část…

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěrů pro podnikatele, kteří plánují nákup zemědělské půdy. Z tohoto programu podnikatelé čerpají dotace na výraznou část úroků, které…

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěrů pro podnikatele v oblasti lesního hospodářství. Z tohoto programu podnikatelé čerpají dotace na velmi výraznou část úroků, které…

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěrů pro podnikatele v oblasti zpracování dřeva. Z tohoto programu podnikatelé čerpají dotace na velmi výraznou část úroků, které…

Podporou se u tohoto programu rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěrů pro podnikatele v oblasti zpracování zemědělských produktů. Z tohoto programu podnikatelé čerpají dotace na velmi výraznou část úroků,…