Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

S pojmem v názvu tohoto našeho článku jste se již dozajista setkali. Slovní spojení kotlíkové dotace byl a stále je prakticky nadužíván v médiích, tisku a různých upoutávkách, nicméně málokdy se z těchto zdrojů dozvíte, co získání dotace skutečně obnáší a co na základě ní lze koupit. Proto přicházíme s přehledným shrnutím základních informací na toto téma a doufáme, že díky tomu budete mít ohledně kotlíkových dotací jasněji než doposud.

Co díky dotaci pořídíte

Kotlíkové dotace obecně řečeno slouží k nahrazení dosavadních systémů vytápění v domácnostech za účelem zvýšení ekologičnosti vytápění a jeho modernizace. V minulosti již proběhlo několik vln těchto dotací a podmínky se průběžně mění a jsou upravovány. Aktuálně lze z dotace pořídit například kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo plynové kondenzační kotle. Částky dotací se liší podle jednotlivých typů pořizovaného systému vytápění.

Kotlíkové dotace jsou k dispozici jak pro jednotlivé domácnosti, tak i pro celé bytové domy, podmínky i výše dotací se pak v rámci těchto kategorií samozřejmě liší. 

Co musíte splnit

Aktuálně lze dotace rozdělit na dva typy domácností dle příjmů žadatelů – žadatele s nižšími příjmy a ostatní žadatele, kteří mají příjmy vyšší než je stanovený limit pro první skupinu. 

  1. Žadatelé s nižšími příjmy musí splňovat podmínku, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti nebyl za rok 2020 vyšší než 170 900 korun. Žadatelé žijící ve společné domácnosti jsou v tomto ohledu průměrováni a případné výdělky dětí a studujících do 26 let se nepočítají. Domácnosti složené pouze z důchodců se kvalifikují automaticky. 
  2. Druhou skupinou jsou domácnosti, které mají příjmy nad limitem uvedeným výše a tyto mohou žádat v rámci programu Nová zelená úsporám. Zde jsou možnosti, na co můžete dotaci využít, poněkud širší než u shora uvedeného programu pro tzv. nízkopříjmové rodiny, například lze zakoupit také lokální zdroje na biomasu nebo napojení na soustavu zásobování teplem.

Obecně je zároveň samozřejmě podmínkou pro podání žádosti, že jste vlastník či spoluvlastník nemovitosti, pro kterou chcete nové vytápění díky dotaci instalovat. 

K žádosti potřebujete…

V první řadě je třeba zkontrolovat, jestli termín pro podání žádosti již neuplynul. Pak můžete začít dávat dohromady veškerou dokumentaci. To znamená nejen samotný formulář žádosti o podporu, ale také doklady o kontrole technického stavu stávajícího zdroje tepla, doklady prokazující vlastnické právo k nemovitosti, fotodokumentaci dosavadního systému vytápění. U programu pro domácnosti s nižšími příjmy pak je samozřejmě ještě třeba doložit splnění podmínky uvedené nižší úrovně příjmů.

Doplňující informace je možné získat z veřejně dostupných internetových zdrojů či přímo u Státního fondu životního prostředí České republiky. SFŽP zároveň všeobecně vzato ujišťuje, že při splnění podmínek má na získání nového kotle šanci prakticky každý. To ale předpokládá dokumentaci i realizaci bez zásadnějších nedostatků.

Nemusíte v tom být sami

Pokud máte obavy z podání žádosti samostatně nebo jste nejistí ohledně následné kontroly naplnění veškerých podmínek realizace, považujeme za důležité zdůraznit, že není nezbytné vše dělat sám. Jsme profesionálové v oblasti dotací všech druhů a spolupracujeme se všemi typy žadatelů, včetně jednotlivců. Každý klient je pro nás důležitý, byť by šlo pouze o jednoduchou a jednorázovou pomoc v rámci dotačního procesu. Nejsme byrokrati, ale administrativním procesům dobře rozumíme. Těšíme se na zavolání či Vaši zprávu.

    Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

    Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.