Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Dotace SZIF a SFŽP: Podpora pro zemědělce a programy na ochranu životního prostředí na období 2021+

SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a SFŽP (Státní fond životního prostředí) patří mezi významné státní instituce, které se starají o přerozdělování a poskytování dotací. SZIF nabízí podporu zemědělcům. Na dotace od SFŽP, týkající se ochrany životního prostředí, zelených energií nebo například nových kotlů, dosáhne pestrá řada žadatelů – soukromníci, firmy i domácnosti.

Přehled dotačních titulů SZIF

Pod záštitou SZIF naleznete tyto populární programy pro zemědělce:

 • Přímé platby pro zemědělce – nejvyužívanější dotace pro zemědělce. Podporuje mladé zemědělce, regiony v těžké situaci a zemědělce provozující Greening (zemědělské postupy šetrné k životnímu prostředí).
 • Program rozvoje venkova (PRV) – mezi podporovaná opatření patří investice do nezemědělských činností, zahájení činnosti mladých zemědělců, OZE, podpora agroturistiky aj.
 • Operační program rybářství – určeno pro rybáře. Program se zaměřuje na zvýšení produkce a podílu zpracovaných ryb.
 

Přehled dotačních titulů SFŽP

SFŽP pak nabízí dotace týkající se obnovitelných zdrojů energie, využívání dešťové vody, výměny starých kotlů za nové či zlepšování stavu životního prostředí. Na administraci jednotlivých programů se také podílí AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR).

 • Dešťovka – program zaměřený na udržitelné hospodaření s dešťovou vodou v českých domácnostech. Dotace pokryje až 50 % nákladů na pořízení speciálních systémů na zachycování dešťové a na čištění užitkové vody. Varianta “Velká Dešťovka” je pak určena pro podniky, obce a různé instituce.
 • Inovační fond – mechanismus pomáhající s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství.
 • Inovativní finanční nástroje – udržitelnější způsob využívání finančních prostředků. Takto lze například zkombinovat půjčku z evropských fondů s dotací SFŽP.
 • Kotlíkové dotace – majitelé rodinných domů mohou díky této dotaci získat příspěvek na výměnu neekologického kotle za nový. Domácnosti s nižšími příjmy dosáhnou až na 95% pokrytí nákladů. Ostatní v rámci programu NZÚ až na 50%.
 • Modernizační fond – programy RES+, ENERG a ENERG Gov slouží k financování fotovoltaiky. Další programy jsou pak zaměřeny na modernizaci teplárenství, modernizaci veřejné dopravy, snižování emisí atd.
 • Národní plán obnovy – systém reforem týkající se energií (Přechod na čistší energie), rozvoje čisté mobility, renovace budov a ochrany ovzduší, recyklace, podpory biodiverzity a zavlažování.
 • Národní program Životní prostředí – doplňkový program na ochranu životního prostředí. Soustředí se na 8 oblastí (voda, ovzduší, odpady aj.).
 • Nová zelená úsporám – efektivní a oblíbený program pro domácnosti. V rámci této dotace lze získat prostředky na střešní fotovoltaiku, šetrné způsoby vytápění, zateplení domu, zelené střechy, výměny kotlů či nádrže na zachytávání dešťové vody.
 • Norské fondy – příspěvky od 3 nečlenských států EU (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) na podporu různých oblastí.
 • Operační program Spravedlivá transformace – inovativní program na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce postižených krajích (Karlovarský, Moravskoslezský, Ústecký).
 • Operační program Životní prostředí – dotační tituly pro veřejný sektor, firmy i domácnosti. Sledují celou řadu cílů, mezi které patří energetická úspora, přechod na OZE, snížení emisí či oběhové hospodářství.
 

Mám zájem o dotace SZIF nebo SFŽP

Ať už se věnujete zemědělství, máte zájem přejít ve své firmě na úspornější energie nebo chcete zásobit svou domácnost dešťovou vodou, nemusíte se prokousávat hromadou dotačních titulů sami. Od toho jsme zde pro Vás. Vybereme a navrhneme pro vhodný dotační program a vše potřebné zařídíme.

  Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

  Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.