Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Dotace podle ministerstev: Přehled dotačních titulů na období 2021+

Dotačních programů, které poskytují jednotlivá ministerstva, je skutečně vysoký počet. Proto jsme pro Vás připravili stručný přehled toho, jaké programy ministerstva nabízí. Podrobně se pak zaměříme na programy MMR, MŽP, MZE a MPO.

Přehled dotací ministerstev České republiky

Zde si můžete přečíst, jaké oblasti a programy podporují jednotlivá ministerstva:

 • Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) – podpora a rozvoj regionů, podpora bydlení, cestovní ruch, dotace na dopady opatření spojené s pandemií COVID
 • Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – OPŽP, LIFE, NŽP, NZÚ, Norské fondy
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) – dotace na poskytování sociálních služeb, program Zaměstnanost, dotační řízení Rodina atd.
 • Ministerstvo vnitra (MV) – dotace na bezpečnostní výzkum, policejní sport, prevenci kriminality, požární ochranu a IZS, dobrovolnickou službu, obecní policii a integraci cizinců
 • Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) – humanitární dotace, dotace pro nestátní neziskové organizace
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – OPTAK, programy na podporu MSP (státní i EU), podpora brownfieldů
 • Ministerstvo zdravotnictví (MZ) – řešení AIDS, podpora kvality zdravotní péče, financování péče pro cílové skupiny, péče o pacienty v terminální fázi onemocnění, podpora občanů se zdravotním postižením
 • Ministerstvo financí (MF) – dotace kapitoly VPS (Všeobecné pokladní správy), ekologické závazky státu, živelní pohromy, neziskové organizace
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – dotační tituly na vzdělávání, vývoj a výzkum, pro mládež, na sport a tělovýchovu, na prevenci sociálně patologických jevů
 • Ministerstvo dopravy (MD) – Program pro poskytování státní dotace nestátním neziskovým organizacím 
 • Ministerstvo zemědělství (MZe) – Přímé platby, PRV, Operační program rybářství, SOT, NPO, Národní dotace aj.
 • Ministerstvo kultury (MK) – dotace na profesionální umění, památky, muzea, galerie atd.
 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Pod záštitou MMR najdete například programy Podpora a rozvoj regionů (Podpora obnovy a rozvoje venkova) a Podpora bydlení (dotace na výtahy a bezbariérové vstupy). Důležitou roli hrají také dotace pro nestátní neziskové organizace a dotace spojené s kompenzacemi pandemie COVID-19 (ubytování, lázně, školy v přírodě, cestovní ruch).

Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Zásadní roli při ochraně životní prostředí hrají programy Operační program životního prostředí (OPŽP), program LIFE a Národní program životního prostředí (NPŽP). Na obnovitelné zdroje energie (solární panely atd.) se pak zaměřují programy Nová zelená úsporám (NZÚ) a Modernizační fond. Mezi doplňkové mechanismy MŽP pak patří Program péče o krajinu a Norské fondy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Nejvýznamnějším dotačním programem MPO je bezpochyby OPTAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Umožní českým podnikům čerpat podporu na rozvoj jejich podnikání. Konkrétně bude podporovat vědu, výzkum, zavádění inovací, IT technologie, OZE, energetické úspory a mnohé další pokroky.

Malé a střední podniky by pak mohl zaujmout program VADIUM, který jim prostřednictvím bankovních záruk pomůže získat přístup k zakázkám z výběrových řízení. Na využití brownfieldů (zanedbaných nemovitostí) je pak vyhrazen speciální program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.

Ministerstvo zemědělství (MZE)

MZe poskytuje kromě podpory pro zemědělce (Přímé platby, PRV, Operační program rybářství) také dotace na lesy (Finanční podpora na hospodaření v lesích, PRV, POPFK), na rybníky (Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže) a dotace na obnovu tůní a mokřad (OPŽP, POPFK, PPK).

  Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

  Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.