Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Přehled aktuálních dotačních titulů pro domácnosti

Dotace na zateplení domů, výměny oken a dveří, kotlíkové dotace, program Dešťovka a další příležitosti čerpání finančních prostředků jsou nabízeny soukromým osobám, rodinám a celým domácnostem. Postupně přecházíme k udržitelnému bydlení, stavíme pasivní domy, instalujeme si na střechy fotovoltaické elektrárny, vytápíme domy v kombinaci s tepelnými čerpadly či si necháváme navrhnout a následně zajistit zelené střechy. Cesty, jak nastavit náš domov více udržitelně a v souladu s ochranou životního prostředí se rozšiřují. Stále je spousta nik, na které čekáme, ale pokud domácnosti chtějí řešit životní prostředí a finanční úsporu s tím spojenou, cest mají stále více. Rádi všem pomůžeme s výběrem vhodného dotačního programu, vypracováním žádosti, administrací projektu a následnou realizací! Pomůžeme dosáhnout toho, abyste mohli čerpat finanční prostředky ze zvolených dotačních programů!

Pro představu, které výzvy jsou a pravděpodobně budou vypisovány je dobré si připomenout 5 zásadních hrozeb, které nejvíce ovlivňují životní prostředí a na jejichž řešení jsou výzvy směrovány. Tyto hrozby rezonují každým dotačním programem a každou výzvou s jejichž zpracováním klientům pomáháme.

ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ!
ZTRÁTA BIODIVERZITY!
ODLESŇOVÁNÍ
NEDOSTATEK VODY!
KLIMATICKÁ ZMĚNA!

SEZNAM AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÝCH
“ZELENÝCH” DOTAČNÍCH VÝZEV

(poslední aktualizace 15. září 2020)

Evropské dotace pro jednotlivce a domácnosti

název ukončeno max. plnění popis
139. výzva 2.11.2020 100% Péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů. Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
144. výzva
(velká Dešťovka)
11.1.2021 95% Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, srážkové vody, vodní díla.
Energetické úspory v bytových domech III 29.11.2020 40% Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení.
Lesnická infrastruktura 27.10.2020 8 mil. Kč nebo 90% a) Výstavba nových lesních cest 1L a 2L
b) Rekonstrukce stávajících lesních cest 1L a 2L
Zahájení činnosti mladých zemědělců 27.10.2020 1.2 mil. Kč Cílem operace je podpořit zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců (v živočišné a rostlinné výrobě) v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory realizace podnikatelského plánu.
Obnova lesních porostů po kalamitách 27.10.2020 40 mil. Kč nebo 100% Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi.
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 27.10.2020 1 mil. Kč nebo 100% Operace je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění.
Přeměna porostů náhradních dřevin 27.10.2020 40 mil. Kč nebo 100% Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin.

Národní dotace pro jednotlivce a domácnosti

název ukončeno max. plnění popis
Zmírnění kůrovcové kalamity 18.9.2020 398 Kč/ m3 Finanční příspěvek pro zmírnění kůrovcové kalamity z nahodilé těžby za rok 2019.
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 15.9.2020 250 000 Kč nebo 100% Cílem Výzvy je podpora realizace adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.
Výzva č. 12/2017: Dešťovka II do vyčerpání alokace 105 000 Kč Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady. Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti. Využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové.
Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů 30.4.2021 250 000 Kč nebo 100% Dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.
Rodinné domy – zateplení 31.12.2021 550 000 Kč nebo 50% Zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu oken a dveří, odborný posudek a technický dozor, zelené střechy, využití tepla z odpadních vod, venkovní stínící technika.
Rodinné domy – výstavba 31.12.2021 450 000 Kč nebo 50% Výstavba nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy, stavba zelené střechy, využití tepla z odpadních vod.
Rodinné domy – nákup 31.12.2021 450 000 Kč nebo 50% Nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, stavba zelené střechy, využití tepla z odpadních vod.
Rodinné domy – zdroje energie 31.12.2021 350 000 Kč nebo 50% Solární termické a fotovoltaické systémy, systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace), využití tepla z odpadních vod, výměna elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, výměna lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).
Bytové domy- zateplení a zdroje 31.12.2021 40% Zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah, výměna oken a dveří, výměna zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje, výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem, výměna plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn, solární termické systémy, fotovoltaické systémy, řízené větrání s rekuperací tepla, pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla.
Bytové domy – výstavba 31.12.2021 30% Výstavba bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností, změna již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.
Bytové domy – nákup bytu 31.12.2021 200 000 Kč Koupě bytové jednotky v novostavbě bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností.
Příprava energeticky úsporných projektů 16.10.2020 200 000 Kč nebo 70% Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení.
Výzva č . 3/2020 30.9.2020 150 000 Kč Přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti nebo v pitné vodě pro veřejnou potřebu.
Bydlení kontinuálně zvýh. úvěr Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let pečující o dítě do 15 let.
Zateplení –
bytové domy
kontinuálně 90 mil. Kč nebo 90% Zateplení, rekuperace, výměna dveří, výměna oken a další.
Podpora včelařství 31.10.2020 180 Kč/ včelstvo

Krajské dotace

Program obnovy venkova, péče o životní prostředí, územní plánování a regionální rozvoj, lesní hospodářství, vodní hospodářství, ekologická výchova, kotlíkové dotace a mnoho dalších dotačních programů a grantů vypisují jednotlivé kraje na území České republiky. Zpravidla se nejedná o sjednocené termíny, bylo by tedy velmi namáhavé držet zde aktuální přehled. Přesto krajské dotace jsou velmi atraktivním a relativně dostupným zdrojem financování. Při konzultaci s klientem vždy bereme v úvahu vyhlašované dotační tituly a granty v příslušném kraji a pomáháme s jejich zajištěním.

Dotace okresních měst

Oproti evropským, národním a krajským dotacím se jedná o menší sestřičku, přesto i zde lze nalézt zajímavé dotační programy a granty. Převážně se však jedná (vyjma krajských měst) o podporu volnočasových a sportovních aktivit. Světlou výjimkou jsou právě dotační tituly a granty krajských – okresních měst, které nabízejí podporu také v péči o životní prostředí, rozvoji venkova či ekologického vzdělávání.

Pojďte do toho s námi! Nechceme žádné poplatky předem, nic nám až do obdržení dotace neplatíte a dostáváte od nás komplexní řešení na klíč! Vždy prověřujeme veškeré evropské, národní i krajské zdroje, vybíráme pro Vás nejvhodnější dotační program, vypracováváme podrobné žádosti a vše za klienta vyběháme. Mějte dotace bez starostí a pojďte do toho s námi!

Nezávazná poptávka

    Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

    Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.