Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Dotace na veřejné osvětlení v obci

K dnešnímu dni jsou vypsány dvě dotační výzvy směřující na veřejné osvětlení. Výzvy vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchod a Ministerstvem životního prostředí pokryjí až 50% celkově způsobilých výdajů.

O finanční podporu mohou obce a města žádat do 30.října, resp. 31. října 2020. U Mžp jde v předmětu dotace o rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň počet obyvatel je menší než 100 tisíc (seznam obcí v příloze č. 1). Oproti tomu u Mpo jde v předmětu dotace zejména o obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích a celkové úspory energie. V zásadě tedy pokud není obec v CHKO, bude žádat o dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu.

V rámci těchto dotačních titulů mohou obce a města získat dotaci až do výše 50 % způsobilých výdajůmaximální výše dotace je pak 2 mil. Kč.

Mezi uznatelné náklady patří zejména:

 • výdaje na soubor technických dokumentů (energetický posudek/audit, projektová dokumentace, pasport, generel, zatřídění komunikací, protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací po realizaci díla) – bude proplaceno 50 % způsobilých výdajů, max. 50 tis. Kč;
 • nákup svítidel a světelných zdrojů;
 • doplnění svítidel a světelných zdrojů do stávajícího vedení VO z důvodu osvětlenosti komunikace;
 • výdaje na optimalizaci řídicího systému VO, pokud jsou současně měněna i svítidla včetně světelných zdrojů;
 • rekonstrukce RVO vč. elektrovýzbroje bez stavebních přípomocí;
 • výdaje na práci;
 • výměna kabeláže ve sloupech od svorkovnice k svítidlu;
 • výdaj na pronájem pojízdné plošiny;
 • výdaj na seřízení řídicích prvků;
 • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu;
 • technický dozor stavebníka apod.
 • závěrečná revize.

Jde poměrně o složitou žádost a obce by si měly pospíšit, aby stíhaly vše vyřídit. K žádosti o dotaci se přikládá např. energetický posudek/energetický audit, kopie předmětné části pasportu, zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti, projektová dokumentace minimálně v rozsahu položkového rozpočtu, harmonogram prací, popis stávajícího stavu a další náležitosti.

Mezi závazné parametry a indikátory patří objem uspořené energie, počet vyměněných světelných zdrojů a svítidel veřejného osvětlení a počet nově doplněných svítidel veřejného osvětlení.

Pojďte do toho s námi! Nechceme žádné poplatky předem, nic nám až do obdržení dotace neplatíte a dostáváte od nás komplexní řešení na klíč! Vždy prověřujeme veškeré evropské, národní i krajské zdroje, vybíráme pro Vás nejvhodnější dotační program, vypracováváme podrobné žádosti a vše za klienta vyběháme. Mějte dotace bez starostí a pojďte do toho s námi!

Nezávazná poptávka

  Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

  Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.