Dotace na výměnu zdroje vytápění až 110 000 Kč! Stihněte podat žádost včas! Chci vědět víc

Dotace na brownfield

Pojem brownfieldu nemusí být každému známý. Tím méně pak možnost získat v této oblasti dotaci. Dotační fondy v současné době podporují velké množství typů projektů, od zajištění potřeb soukromých osob po podporu velkých podnikatelských či veřejně prospěšných plánů. Společných však mívají několik znaků – soukromá či obecná prospěšnost, modernizace, zvýšení ekologičnosti, obnova starého či zapomenutého, navýšení efektivity, snížení nákladů a další. Některé dotační účely vyzdvihují více jeden aspekt, jiné zase ty další. V čem je tedy užitečnost regenerace takzvaných brownfieldů? A co to cizí slovo vůbec znamená?

Brownfield jako nevyužitý potenciál

Brownfieldem se rozumí nemovitá věc, tedy pozemek, stavba či celý areál, která není v současné době nijak využívaná, často je stará, zchátralá a v některých případech dokonce kontaminovaná. V minulosti obvykle tato místa byla dějištěm průmyslové, zemědělské, vojenské či jiné aktivity, v současné době však leží ladem, neboť je z nějakého důvodu nelze využívat. Účelem dotace na brownfield je tedy regenerace těchto míst a snaha vdechnout jim nový život. Nelze totiž neustále hledat a generovat nová místa pro různé aktivity, ale je třeba vracet se i k těm starým a opuštěným a tato „recyklovat“.

Dotační možnosti

Aktuálně se mluví zejména o dotačním programu Brownfieldy, který spravuje Státní fond podpory investic. Zde jsou žadateli kraje, obce a města a obvykle mají zájem obnovit místa sloužící občanům, tedy například hřiště, hasičské zbrojnice, školy či různá sociální zařízení. O dotace je obrovský zájem a zdaleka se nedostane na všechny (byť kvalifikované) žadatele. V České republice totiž existují tisíce míst naplňujících definici brownfieldu.

Další variantou je využití brownfieldů pro podnikatelské aktivity. V minulosti se však v některých případech týkalo pouze určitých regionů, které jsou dle posouzení strukturálně postižené, a jednalo se o kraj Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Připravuje se však i další možnost podpory, a to dotační titul, jehož název zatím není znám, avšak nahradí dřívější OPPIK Nemovitosti a bude financován z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Podmínky programu budou pravděpodobně podobné jako u shora zmíněného titulu OPPIK Nemovitosti, půjde tedy o podporu malých a středních podniků při obnově a ekonomickém využívání brownfieldů. Na jeho otevření bude třeba reagovat velmi flexibilně.

Kdo a jak žádá

Jak jsme již uvedli výše, aktivity spojené s brownfieldy se týkají jejich vlastníků či případně budoucích vlastníků, žadateli tedy jsou města, obce a kraje, popřípadě podniky. Těmto subjektům obvykle také nejvíce jde o to, aby se zchátralé nemovité věci opět probudily k životu za účelem vlastního zisku či pro veřejnost a nevznikaly v nich oblasti, kde dochází k sociálnímu odloučení či přímo mimozákonným aktivitám. Brownfieldy se zároveň často nachází přímo v centrech měst, a tak jsou neustále všem na očích. Mohou však skýtat velké možnosti.

Jako u všech dotací je třeba dostatečně prostudovat pokyny k podání žádosti a vyvarovat se běžných chyb. Zejména je nezbytné mít k dispozici bezchybný projekt a veškeré další přílohy, včetně potřebných podrobných popisů a odůvodnění. Hlavním orgánem spravujícím celý proces je v tomto případě Státní fond podpory investic. Motivační pro nové žadatele může být skutečnost, že v pozdějších kolech jednotlivých programů bylo již možné například kombinovat dotaci i s úvěrem a financovat tímto způsobem až 90 % celkových nákladů. 

Nemáte rádi složitosti?

Pokud máte v mysli místo, které by třeba ve vaší obci stálo za obnovu, ale nevíte, jak se do toho pustit, jste na správné adrese. Jsme odborníci na veškeré typy dotací a jednáme se soukromníky, firmami i samosprávnými celky. Jsme si plně vědomi, že každý typ klienta vyžaduje odlišný přístup. Naše první komunikace nemusí být v žádném případě závazná, rádi se dozvíme o vašich nápadech i obavách. Napište nám o svém projektu a my se vám neprodleně ozveme zpět.

    Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

    Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.