Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Dotace na brownfield

Pojem brownfieldu nemusí být každému známý. Tím méně pak možnost získat v této oblasti dotaci. Dotační fondy v současné době podporují velké množství typů projektů, od zajištění potřeb soukromých osob po podporu velkých podnikatelských či veřejně prospěšných plánů. Společných však mívají několik znaků – soukromá či obecná prospěšnost, modernizace, zvýšení ekologičnosti, obnova starého či zapomenutého, navýšení efektivity, snížení nákladů a další. Některé dotační účely vyzdvihují více jeden aspekt, jiné zase ty další. V čem je tedy užitečnost regenerace takzvaných brownfieldů? A co to cizí slovo vůbec znamená?

Brownfield jako nevyužitý potenciál

Brownfieldem se rozumí nemovitá věc, tedy pozemek, stavba či celý areál, která není v současné době nijak využívaná, často je stará, zchátralá a v některých případech dokonce kontaminovaná. V minulosti obvykle tato místa byla dějištěm průmyslové, zemědělské, vojenské či jiné aktivity, v současné době však leží ladem, neboť je z nějakého důvodu nelze využívat. Účelem dotace na brownfield je tedy regenerace těchto míst a snaha vdechnout jim nový život. Nelze totiž neustále hledat a generovat nová místa pro různé aktivity, ale je třeba vracet se i k těm starým a opuštěným a tato „recyklovat“.

Dotační možnosti

Aktuálně se mluví zejména o dotačním programu Brownfieldy, který spravuje Státní fond podpory investic. Zde jsou žadateli kraje, obce a města a obvykle mají zájem obnovit místa sloužící občanům, tedy například hřiště, hasičské zbrojnice, školy či různá sociální zařízení. O dotace je obrovský zájem a zdaleka se nedostane na všechny (byť kvalifikované) žadatele. V České republice totiž existují tisíce míst naplňujících definici brownfieldu.

Další variantou je využití brownfieldů pro podnikatelské aktivity. V minulosti se však v některých případech týkalo pouze určitých regionů, které jsou dle posouzení strukturálně postižené, a jednalo se o kraj Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Připravuje se však i další možnost podpory, a to dotační titul, jehož název zatím není znám, avšak nahradí dřívější OPPIK Nemovitosti a bude financován z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Podmínky programu budou pravděpodobně podobné jako u shora zmíněného titulu OPPIK Nemovitosti, půjde tedy o podporu malých a středních podniků při obnově a ekonomickém využívání brownfieldů. Na jeho otevření bude třeba reagovat velmi flexibilně.

Kdo a jak žádá

Jak jsme již uvedli výše, aktivity spojené s brownfieldy se týkají jejich vlastníků či případně budoucích vlastníků, žadateli tedy jsou města, obce a kraje, popřípadě podniky. Těmto subjektům obvykle také nejvíce jde o to, aby se zchátralé nemovité věci opět probudily k životu za účelem vlastního zisku či pro veřejnost a nevznikaly v nich oblasti, kde dochází k sociálnímu odloučení či přímo mimozákonným aktivitám. Brownfieldy se zároveň často nachází přímo v centrech měst, a tak jsou neustále všem na očích. Mohou však skýtat velké možnosti.

Jako u všech dotací je třeba dostatečně prostudovat pokyny k podání žádosti a vyvarovat se běžných chyb. Zejména je nezbytné mít k dispozici bezchybný projekt a veškeré další přílohy, včetně potřebných podrobných popisů a odůvodnění. Hlavním orgánem spravujícím celý proces je v tomto případě Státní fond podpory investic. Motivační pro nové žadatele může být skutečnost, že v pozdějších kolech jednotlivých programů bylo již možné například kombinovat dotaci i s úvěrem a financovat tímto způsobem až 90 % celkových nákladů. 

Nemáte rádi složitosti?

Pokud máte v mysli místo, které by třeba ve vaší obci stálo za obnovu, ale nevíte, jak se do toho pustit, jste na správné adrese. Jsme odborníci na veškeré typy dotací a jednáme se soukromníky, firmami i samosprávnými celky. Jsme si plně vědomi, že každý typ klienta vyžaduje odlišný přístup. Naše první komunikace nemusí být v žádném případě závazná, rádi se dozvíme o vašich nápadech i obavách. Napište nám o svém projektu a my se vám neprodleně ozveme zpět.

    Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

    Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.