Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Dotace podle krajů

Dotace a programy se dají rozdělit nejen podle jednotlivých oblastí činnosti, nýbrž i podle lokality. Je logické, že různé regiony potřebují podporu v různých oblastech, protože někdy je třeba podat jejich samostatnému financování pomocnou ruku. Pokud potřebujete vyhledat dotaci právě podle svého bydliště, sídla či místa realizace, jste na správném místě. Informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány dle vývoje situace ve světe dotací. Dotace v jednotlivých krajích jsou poskytovány buď obcí, krajem či Evropskou unií anebo kombinací těchto zdrojů financí.

Jak je to v jednotlivých krajích?

 • Hlavní město Praha

Vzhledem k tomu, že se jedná o naše největší město, jsou zde dostupné jak dotace, tak bohatý výčet městských grantů pro podporu různých oblastí. Co se týče dotačních programů jako takových, pozornost je nyní soustředěna zejména na Operační program Praha – pól růstu ČR, v rámci kterého bylo v minulosti schváleno 227 projektů.

 • Středočeský kraj 

Ve Středočeském kraji je v současné době otevřeno několik programů, podpor a grantů. Jsou zaměřeny zejména na životní prostředí, školství, sociální oblast, sport, cestovní ruch a další.

 • Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj otevřel či se chystá otevřít mnoho zajímavých dotačních programů. Mezi nedávno otevřené patří Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a Program obnovy venkova Jihočeského kraje. Mezi další chystané patří například dotace pro rozvoj sportu, zdravotní péče, kultury, cestovního ruchu, místních komunikací anebo sociální oblasti. 

Mnoho shora uvedených programů bude vyhlášeno počátkem dalšího roku, proto neváhejte a sledujte informace, které Jihočeský kraj pravidelně uveřejňuje. 

 • Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj se v současné době zaměřuje především na podporu zdravotně postižených a chronicky nemocných osob a dále také nabízí vyplnění takzvaně předžádosti v rámci Kotlíkových dotací. Mezi připravované výzvy pak patří podpora výstavby a protidrogové prevence.

 • Karlovarský kraj 

V Karlovarském kraji je průběžně vyhlašováno taktéž široké spektrum programů. Momentálně je podpora výrazně zaměřena na životní prostředí a zemědělství anebo například na vzdělávání a regionální rozvoj. 

 • Ústecký kraj 

Ani Ústecký kraj nezaostává ve vyhlašování nejrůznějších dotačních programů v rámci mnoha oblastí činnosti. Vyzdvihnout lze podporu regionálního rozvoje a venkova nebo například zajímavý projekt 18 MILIARD na odstraňování škod způsobených v minulosti těžbou hnědého uhlí. 

 • Liberecký kraj 

Liberecký kraj rovněž podporuje pestrou škálu činností. Zajímavá je zde například podpora přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje nebo regionálních produktů a výrobců. 

 • Královéhradecký kraj 

V Královéhradeckém kraji je rozsáhlá podpora zemědělství (například opatření proti zadržování vody či podpora včelařství), inovace vzdělávání anebo dotace pro cestovní ruch. Výzev je ale mnohem více v závislosti na daném období. 

 • Pardubický kraj 

Pardubický kraj je v poslední době zaměřen na podporu přeshraniční spolupráce, kulturních aktivit, sociálních služeb nebo podporu rodinného života. 

 • Kraj Vysočina 

Na Vysočině je momentálně velmi aktivní dotování kulturní a památkové péče, souvisejícího cestovního ruchu a dále také volnočasových aktivit a regionálního rozvoje. 

 • Jihomoravský kraj 

Jihomoravský kraj v současnosti podporuje různé oblasti, výrazná je podpora turistiky a cestovního ruchu a sociální a rodinné politiky. 

 • Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj připravuje a věnuje se momentálně podpoře oblastí vzdělávání, sportu a využívání volného času. 

 • Zlínský kraj 

Zlínský kraj poslední dobou věnoval nejvíce pozornosti podpoře venkova, zemědělství a ochraně životního prostředí. Na zveřejnění dalších nových výzev se v současné době čeká. 

 • Moravskoslezský kraj 

V Moravskoslezském kraji kladou důraz v rámci dotační politiky zejména na sociální oblast, zdravotnictví, kulturní a památkovou péči a životní prostředí a zemědělství. Nabídka dotačních možností je zde vskutku bohatá, jedná se o jeden z více podporovaných krajů. 

Hledáte dotační možnosti ve svém kraji?

Nevíte, zda byste mohli získat dotaci v rámci programů vyhlášených vaším krajem? Neznáte aktuální nabídku a situaci? Dotace jsou naším denním chlebem a získáte od nás vždy jen ty nejnovější a nejpřesnější informace na toto téma. Domluvte si nezávaznou konzultaci.

  Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

  Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.