Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Dotace podle žadatele

Dotace se obvykle kategorizují mimo jiné také podle druhu osoby (subjektu), která o dotaci žádá, např. jde o dotace pro firmy, dotace pro OSVČ, obce, domácnosti a další. Jiné dotační možnosti mají jednotlivci a rodiny, jiné živnostníci a odlišné zase velké podniky čítající stovky zaměstnanců anebo kraje. V podmínkách dotace se vždy dočtete o tom, kdo o danou dotaci může žádat a jak. Pojďme se nyní podívat na rychlý přehled a základní informace o jednotlivých druzích žadatelů a na to, jaké dotační výzvy jsou obvykle v této kategorii vyhlašovány a podporovány.

Obce, kraje a příbuzní žadatelé

O dotace nemusí žádat pouze soukromníci či podnikatelské subjekty, ale finanční pomoc mohou z nějakého důvodu potřebovat také obce, kraje, společnosti těmito celky vlastněné anebo třeba příspěvkové organizace. Pokud nestačí finance z vlastního rozpočtu, je pak třeba, aby bylo danému (nejčastěji veřejně prospěšnému) projektu asistováno prostřednictvím dotace. Prospěch z toho mají nejen uvedené subjekty, ale zejména veřejnost a jednotliví obyvatelé

Tento typ žadatelů měl v poslední době možnost například obnovit oblasti takzvaných brownfieldů díky štědrým dotacím či budovat nová sportoviště pro své občany a sportovní týmy.

Podnikatelé

Podnikatele můžeme rozdělit ještě na dvě podkategorie – fyzické osoby podnikající a obchodní společnosti. Podnikatelská činnost je dotacemi podporována v obrovské míře a zejména některým činnostem je dána určitá přednost. Vše závisí na jejich prospěšnosti pro celek a také jejich dalších dopadech a benefitech pro kraj či město a pro veřejnost. Některé obory jsou také pro rozjezd podnikání poněkud obtížnější kvůli vyšším vstupním investicím. Podpora směřuje například do zemědělství, cestovního ruchu, inovace a technologického rozvoje. Stejně tak je zde snaha o to, aby i podniky a továrny byly v co nejvyšší míře ekologické a jejich vybavení pokud možno moderní.

Fyzické osoby nepodnikající

Tato kategorie žadatelů je blízká každému z nás. Jedná se o dotace pro jednotlivce, rodiny a domácnosti. Finanční prostředky opět směřují především k vyšší ekologičnosti, efektivitě a snížení dopadu našeho bydlení a našich činností na životní prostředí. Je tu ale i snaha zlepšit životní podmínky pro běžné občany i občany, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni.

Populární v této kategorie jsou třeba dotace na úsporu energie, kotlíkové dotace, dotace na obnovitelné zdroje energií anebo dotace pro osoby se zdravotním postižením.

Podstatný je záměr

Ať už jste kterýmkoli z výše uvedených potenciálních žadatelů, pro získání dotace je zde jeden společný jmenovatel, a tím je záměr, který bude dávat smysl zúčastněným orgánům z hlediska cílů dotace. Příprava kvalitního projektu plnícího potřebná kritéria je základem úspěchu v dotačním procesu. A nezapomeňte ani na důsledné splnění veškerých předepsaných formalit. 

Chcete požádat o dotaci?

Máme zkušenosti se všemi druhy žadatelů a všem věnujeme stejnou nadstandardní péči a pozornost. Ať už potřebujete nový kotel nebo inovaci celého strojového parku ve vaší firmě, nebojte se nám zadat jakkoli obtížný úkol. Rádi společně s vámi vyřídíme dotaci od začátku do konce a můžete si být jisti, že vše bude dotaženo do dokonalosti. Ozvěte se nám se svým nápadem.

    Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

    Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.