Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Informace o dotaci

Technika a technologie pro lesní hospodářství (8.6.1, 15.kolo PRV)

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích. O dotaci lze žádat na investice do strojů a technologií, strojů na zpracování těžebních zbytků, přípravu půdy, údržbu a opravy lesních cest či mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví.
Stav programu: Připravuje se

Příjem žádostí do:

Po termínu

Maximální výše:

5,000,000.00 Kč

Výše podpory:

až 50 %

Celková alokace:

396 000 000 Kč

Mám zájem o dotaci

Podmínky operace/záměru

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.

Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby, podnikatelé i fyzické osoby nepodnikající.

Platné pro 15. kolo příjmu žádostí (termín příjmu žádostí 04. 10. 2022 – 25. 10. 2022).

Druh a výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů. Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000 Kč na projekt.

Způsobilé výdaje

 • Stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví. 
 • Stroje ke zpracování potěžebních zbytků. 
 • Stroje pro přípravu půdy před zalesněním. 
 • Stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy). 
 • Stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest. 
 • Mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví. 
 • Dočasná uložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin. 
 • Mokré sklady dříví.
 

Důležité informace

Žadatel je vlastníkem/nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního hosp. plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) nebo podle projektu zalesnění zemědělské půdy, a to na minimální výměře 3 ha (tato podmínka se nevztahuje na způsobilé výdaje 004 (kůň pro práci v lese) a 010 (klanicový vyvážecí vlek za koně).

Definice žadatele/příjemce dotace

 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. 
 • Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů). 
 • V případě, kdy bude způsobilým výdajem kůň pro práci v lese nebo klanicový vyvážecí vlek za koně, může být příjemcem rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.

Postup krok za krokem

 • Podání Žádosti o dotaci – nejpozději do 25.10.2022
 • Registrace Žádosti o dotaci – provádí RO SZIF
 • Doporučení Žádosti o dotaci – seznam Žádostí o dotaci doporučených k financování je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz nejpozději do 15. 11. 2022.
 • Doložení příloh k Žádosti o dotaci – nejpozději do 21. 2. 2023, do 18:00 hodin.
 • Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, kontrola přijatelnosti, hodnocení projektů a kontrola úplnosti dokumentace k výběrovému/zadávacímu řízení – v případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve SZIF žadatele k odstranění konkrétních nedostatků nejpozději do 27. 6. 2023, (tím není např. chybně či špatně provedený cenový marketing, výběrové řízení apod.)
 • Schválení Žádosti o dotaci
 • Zásobník projektů
 • Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova – v případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV, je žadatel vyzván k podpisu Dohody. Dohodu je žadatel povinen podepsat ve stanovené lhůtě;
 • Žádost o platbu – příjemce dotace je povinen předložit Žádost o platbu nejpozději v termínu stanoveném Dohodou, resp. Vyrozuměním o administraci Hlášení o změnách; za datum předložení Žádosti o platbu se považuje datum odeslání Žádosti o platbu přes Portál farmáře. Žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu a předložení Žádosti o platbu nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak); v případě podpisu Dohody po 30. 6. 2023 však nejpozději do 30. 6. 2025; 
 • Monitoring projektu.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Máme vyčleněný tým, který pracuje pouze na těchto dotacích. Garantujeme maximální kvalitu a rychlé vyřízení žádosti.
 • Jsme schopni klientům dodat celou zakázku na klíč. Tzn. můžeme vyřídit pouze administraci, ale zároveň můžeme pomoci s výběrovým řízením, cenovým marketingem a výběrem konečného dodavatele.
 • Vyřizujeme velké množství žádostí a díky tomu jsme se setkali s mnoha případy, u kterých nebylo na prvních pohled ze zveřejněných podmínek zcela zřejmé, jak postupovat. Díky našim klientům jsme se ke dnešku setkali snad se vším a vždy víme jak postupovat ke všeobecné spokojenosti.

 

Souhrnné PDF s podmínkami k tisku: odkaz zde.

Pokud budete mít na dotaci nárok, získáme Vám ji!

  Mám zájem o dotaci

  Zanechte mi na Vás číslo a já se Vám co nejdříve ozvu.
  Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  Kam dál?

  Zajímáte se o životní prostředí? Plánujete výměnu kotle či budování rybníka? Budeme rádi, když se nám ozvete. Zaměřením naší firmy jsou dotace s přesahem do životního prostředí. Nejčastěji jde o dotace spravované MMR či SFŽP. Napište nám, zavolejte a projdeme spolu veškeré možné varianty.

   Nezávazná poptávka

   Rádi byste získali dotaci na zemědělskou činnost, obnovu lesa či výstavbu rybníka? Nebo přemýšlíte o dotacích podporující Vaše podnikání jako jsou dotace na vybavení firmy, dotace na fotovoltaiku, na digitalizaci či dotace na zaměstnance?

   Získání dotačních prostředků je nejdostupnější za dalekou historii. Za přispění strukturálních fondů, Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a dalších, přichází do České republiky nejvyšší alokace finančních prostředků v dějinách!

   Ať už chcete dotace pro sebe, obec či podnik, každému nabízíme konzultaci zdarma. Využijte formulář vpravo a napište nám. Obratem se ozveme zpět! Reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.

   Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.