Dotace na výměnu zdroje vytápění až 110 000 Kč! Stihněte podat žádost včas! Chci vědět víc

Archive

AdminZelenaKrava

Author Since: 29. 12. 2021

Jistě je evidentní, že zemědělská činnost zejména menších podnikatelů je oborem, který je nezbytný a zaslouží si jistou úroveň podpory ze strany státu i Evropské unie. Zejména mladí zemědělci nemají jednoduchou startovní pozici, protože zemědělská činnost vyžaduje tvrdou práci, vyšší počáteční investice, zkuš...

Dotace se obvykle kategorizují mimo jiné také podle druhu osoby (subjektu), která o dotaci žádá, např. jde o dotace pro firmy, dotace pro OSVČ, obce, domácnosti a další. Jiné dotační možnosti mají jednotlivci a rodiny, jiné živnostníci a odlišné zase velké podniky čítající stovky zaměstnanců anebo kraje...

Dotace a programy se dají rozdělit nejen podle jednotlivých oblastí činnosti, nýbrž i podle lokality. Je logické, že různé regiony potřebují podporu v různých oblastech, protože někdy je třeba podat jejich samostatnému financování pomocnou ruku. Pokud potřebujete vyhledat dotaci právě podle svého bydliště, sídla či mí...

Pokud bydlíte v domě bez výtahu a máte rozvětvenou rodinu plnou dětí a seniorů, určitě byste uvítali ve svém životě (a v domě) zásadní změnu. Díky výzvě Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) můžete zažádat o dotaci na výtah v kombinaci s bezbariérovým vstupem až do výše 1 000 000 Kč. Tato výzva bývá vyhla...

Kotlíkové dotace

S pojmem v názvu tohoto našeho článku jste se již dozajista setkali. Slovní spojení kotlíkové dotace byl a stále je prakticky nadužíván v médiích, tisku a různých upoutávkách, nicméně málokdy se z těchto zdrojů dozvíte, co získání dotace skutečně obnáší a co na základě ní lze koupit. Proto přicházíme s př...

Ceny energií v současné době rostou, a proto ještě více než dříve je namístě přemýšlet nad tím, jak snížit spotřebu a daný objem všech energií využívat co nejefektivněji. Ať už jste rodina žijící v rodinném domě anebo firma s vyššími odběry energií, úspora energie je příjemná a žádoucí pro všechny. Ta...

Dotace na lesy: Příspěvky na hospodaření v lesích pro období 2021–2027

Harmonogram dotací lesnického průmyslu prošel v uplynulých letech značnou obnovou. Dostupné dotační programy myslí na údržbu lesa, nákup lesnické techniky, podporu dřevozpracujících provozoven a mnohé další.

Cestovní ruch je důležitou složkou ekonomiky a každá země či oblast má snahu cestovní ruch intenzivně oživit, protože může být pro některé lokality jediným zdrojem příjmů a podnikatelské aktivity. Pokud tedy stavíte či rekonstruujete penzion, možná ani netušíte, že byste mohli na své podnikání čerpat nějakou dotac...